Hội thảo quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO tại Hà Nội

Tiếp nối thành công trong chuỗi sự kiện của FMIT Exchange, ngày 21/03/2013, Viện FMIT tiếp tục tổ chức hội thảo với chủ đề “Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®” tại Hà Nội. Chủ đề lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội nhưng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp phía Bắc, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: tài chính ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu, Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Công Ty Tài Chính TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy); lĩnh vực Dầu khí (Viện Dầu Khí Việt Nam (VPI), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,…) và một số các tập đoàn khác (Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam, Công Ty CP Sông Đà 5, TW Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam). 

Qua buổi hội thảo các doanh nghiệp được chia sẻ những kiến thức, phương pháp xây dựng hệ thống KSNB và quản lý rủi ro doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế được chứng minh áp dụng thành công tại các tập đoàn lớn trên thế giới. Các doanh nghiệp đã trao đổi sôi nổi về phương pháp và những khó khăn khi triển khai hệ thống KSNB. Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với ý nghĩa nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải triển khai hệ thống KSNB trong tổ chức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến hiệu quả trong hoạt động của tổ chức.

 
(BP đưa tin) – HCMC 01.4.2013.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo