Hội thảo giới thiệu khóa học Giám đốc điều hành chủ đề: Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát doanh nghiệp

Ngày 17/04/2014, FMIT tổ chức thành công hội thảo chủ đề “Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát doanh nghiệp”. Chương trình đề cập đến việc xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế COSO®, nội dung được trích lọc từ khóa đào tạo Giám đốc điều hành CEO Master theo chuẩn quốc tế tại FMIT. Khách mời tham dự hội thảo là Tổng Giám đốc, Giám đốc và quản lý cấp cao các công ty: Tổng Công ty CP Vận tải Đầu khí, Công ty Indo Trans Logistics; Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, Công ty CP Cơ khí XDTM Đại Dũng, Công ty CP Đầu tư Phát triển HTH, Công ty CP Công viên nước Đầm Sen, Công Ty Bouygues Batiment International, Perominco, …

Hội thảo giám đốc điều hành

Hội thảo Giám đốc điều hành do FMIT tổ chức

Tại hội thảo, diễn giả: TS. Quang Tung Minh đã trình bài và chia sẻ các yếu tố quan trọng để doanh nghiệp triển khai và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ theo chuẩn quốc tế COSO®. Hội thảo diễn ra sôi nổi ở phần thảo luận các vấn đề thường gặp về quản lý và kiểm soát trong doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát giữa khách mời tham dự với diễn giả chương trình. Thông qua sự thảo luận và trao đổi của diễn giả với khách mời, các giám đốc và cấp quản lý đã nhìn nhận được tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp.

BPĐT_Viện FMIT

>>> Tìm hiểu ngay: Mô tả sơ lược công việc của giám đốc điều hành

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo