Học viên FMIT® nhận chứng chỉ Kiểm soát nội bộ quốc tế CICS® tại TP.HCM tháng 10/2018

Ngày 18/10/2018, anh Lê Vĩnh Lộc đã đạt chứng chỉ kiểm soát nội bộ quốc tế CICS® do Viện kiểm soát nội bộ ICI®, Hoa Kì cấp. Chứng chỉ quốc tế CICS® (Certified Internal Control Specialist) công nhận năng lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm soát nội bộ. Viện FMIT® là đối tác duy nhất và là đại diện chính thức của ICI® tại Việt Nam. Chứng chỉ quốc tế về kiểm soát nội bộ đánh giá sự am hiểu các chuẩn mực kiểm soát nội bộ CBOK®, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào thực tế, và mức độ tuân thủ các quy tắc đạo đức trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

Nhận chứng chỉ Kiểm soát nội bộ tháng 10-2018

(Anh) Lê Vĩnh Lộc, học viên FMIT® nhận chứng chỉ Kiểm soát nội bộ CICS® của Viện kiểm soát nội bộ ICI®, Hoa Kỳ

Để sở hữu chứng chỉ CICS®, học viên học viên sẽ lần lượt tham gia khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ, Luyện thi chứng chỉ CICS tại Viện FMIT® và tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Kì thi CICS® sắp tới được tổ chức tại Viện FMIT® vào 20/12/2018. Để hiểu rõ về chương trình ôn luyện thi lấy chứng chỉ CICS cũng như các quy định về kì thi, học viên quan tâm đăng ký tại: www.fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo