Học bổng toàn phần khóa học Quản lý dự án tại TP.HCM

Ngày 7/3/2012, FMIT EXCHANGE – TP. HCM được tổ chức tại khách sạn Viễn Đông.

fmit-exchange-20120307-01

Chương trình diễn ra sôi nổi với phần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa diễn giả với khách mời và giữa các khách mời với nhau. Đặc biệt, trong chương trình FMIT EXCHANGE năm nay, có phần trao học bổng cho các khách mời xuất sắc nhất. Chương trình ngày 07/03, có 4 phần học bổng khóa học Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI được trao gồm 1 học bổng toàn phần và 3 phần học bổng bán phần. Tiêu chí trao học bổng là các cá nhân có những câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu tích cực nhất trong chương trình do diễn giả bình chọn.

fmit-exchange-20120307-02

fmit-exchange-20120307-03

Cũng trong chương trình năm nay, ban tổ chức thực hiện khảo sát để đánh gia những khó khăn mà người quản lý dự án gặp phải khi thực hiện dự án để từ đó đưa ra nội dung hội thảo thiết thực với nhu cầu thực tế của người tham dự. Theo thống kê từ khảo sát, những khó khăn mà người thực hiện dự án gặp phải: khó khăn trong phối hợp với các phòng ban công ty, thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý dự án, khó khăn trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn quản lý khác nhau. Đây là những thông tin nằm trong nội dung chương trình FMIT EXCHANGE tại Hà Nội ngày 15/03/2012 sắp tới. Ngay bay giờ, bạn vẫn có thể đăng ký tham dự chương trình hội thảo tại Hà Nội bằng cách đăng ký online tại đây hoặc liên hệ trực tiếp với Viện FMIT.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo