FMIT tư vấn xây dựng hệ thống quản lý & kiểm soát nội bộ tại Đại học Hoa Sen

Là đối tác độc quyền về đào tạo kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO của Học viện kiểm soát nội bộ ICI tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động đào tạo, FMIT đã triển khai tư vấn xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế tại các tổ chức trong và ngoài nước.

Ngày 08/12/2014, FMITTrường Đại học Hoa Sen ký kết hợp đồng thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO cho toàn bộ hệ thống quản lý của Trường Đại học Hoa Sen. Dự án triển khai bao gồm 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đào tạo về nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ

Tại giai đoạn này, FMIT sẽ tiến hành đào tạo nâng cao nhận thức cho Ban giám hiệu và thành viên mạng lưới KSNB của nhà trường thông qua việc cung cấp nguyên tắc hệ thống quản lý và KSNB theo chuẩn quốc tế COSO.

Cán bộ ĐH Hoa Sen tham gia khóa Kiểm soát nội bộ tại FMIT

Các cán bộ ĐH Hoa Sen trong buổi đào tạo Kiểm Soát nội bộ

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ

Giai đoạn này FMIT đào tạo kỹ năng soạn thảo tài liệu và vận hành hệ thống KSNB thông qua việc cung cấp nguyên tắc và kỹ năng thực hành để xây dựng hệ thống quản lý và KSNB theo chuẩn quốc tế COSO cho thành viên mạng lưới của hệ thống KSNB.

Giai đoạn 3: Đào tạo và xây dựng bộ phận kiểm soát nội bộ

Tại giai đoạn thứ ba này, FMIT sẽ hỗ trợ Trường ĐH Hoa Sen phát triển năng lực của đội ngũ kiểm soát nội bộ để đáp ứng các nhu cầu công việc như: rà soát các kiểm soát trong toàn tổ chức; Đối sánh năng lực đánh giá nội bộ so với chuẩn quốc tế; Tư vấn đưa ra mô hình tối ưu nguồn lực; Cung cấp dịch vụ phối hợp đánh giá/ thuê ngoài; Cải tiến chất lượng, năng suất và giá trị của đội ngũ kiểm soát nội bộ; Cung cấp các phương pháp đánh giá tiên tiến để cải tiến hoạt động đánh giá

Thông qua dự án xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soạt nội bộ, FMIT và Trường Đại học Hoa Sen nhắm tới mục tiêu nâng cao năng lực, cải tiến hiệu quả hoạt động, tăng sự tin cậy đối với báo cáo tài chính, hạn chế các sự cố, mất mát, bảo vệ tài sản, tăng tính tuân thủ và hoàn thành mục tiêu hoạt động trong chiến lược phát triển sắp tới.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo