FMIT triển khai khóa Quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng

Ngày 20/11/2013, FMIT triển khai chương trình đào tạo“Quản lý dự án theo chuẩn PMI®” cho cán bộ cấp quản lý trong Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch. (BQLDA - thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam)

Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch là đơn vị được phân công phối hợp với các nhà thầu thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhà máy Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW gồm 2 tổ máy, được xây dựng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Với tổng mức đầu tư gần 1,25 tỷ USD, đây là nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực miền Trung hiện nay, nằm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Nhà máy này sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp của các nước G7. Than cho nhà máy là than nội địa và than cám 5 với lượng tiêu thụ 2,9 triệu tấn/năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,2 tỷ KWh/năm, doanh thu bán điện khoảng 289 triệu USD/năm (tương đương khoảng 4.900 tỷ đồng). Dự án Nhà máy Điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 và được phép áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách giai đoạn 2006-2010 (Theo Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 9-11-2005 ). Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp lượng điện năng khá lớn, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2006-2015 và bảo đảm an ninh năng lượng cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Chiến lược hợp tác đào tạo

Ngày 20/11/2013, FMIT triển khai chương trình đào tạo“Quản lý dự án theo chuẩn PMI®” cho cán bộ cấp quản lý trong Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch. Với quy mô dự án trên, chiến lược hợp tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý dự án chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế là hướng đi cần thiết. Trong gói đào tạo, FMIT cung cấp hai chương trình đào tạo: Quản lý dự án nền tảng – PMF® và Quản lý dự án nâng cao – APM®. Khóa học quản lý dự án nền tảng- PMF® được thiết kế để giới thiệu những khái niệm và khung quản lý dự án theo chuẩn mực quản lý dự án quốc tế PMI®. Khóa nâng cao sẽ hiện thực và thực hành trên nền tảng kiến thức đã trang bị trong khóa PMF®. Khóa học nâng cao còn tập trung vào quản trị rủi ro, kiểm soát, và cải tiến liên tục nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý dự án của tổ chức.

Ban lãnh đạo dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Ban lãnh đạo dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Qua hai khóa đào tạo, cán bộ trong ban quản lý được trang bị đầy đủ các kiến thức để quản lý dự án theo chuẩn mục quốc tế: năng lực sử dụng hệ thống, khả năng xây dựng quy trình quản lý dự án đầy đủ, có thể thống nhất và tối ưu phương thức triển khai dự án, đủ năng lực để so sánh và vận dụng chuẩn mực toàn cầu về quản lý dự án, quản trị rủi ro và kiểm soát để cải tiến liên tục dự án trong quá trình thực hiện.

Các Chuyên viên Ban quản lý dự án trong một buổi đào tạo

Các Chuyên viên Ban quản lý dự án trong một buổi đào tạo

FMIT – 26.011.2013

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo