FMIT triển khai khóa Kiểm soát Nội bộ tại Hà Nội

Ngày 16/06/2014, FMIT triển khai khóa học Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® đến các tổ chức: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Vietcombank, Maritime Bank, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân Đội, Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam, NXB Kim Đồng, Tokyo Ink Compounds Việt Nam. Tham gia khóa học là Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc; Ủy viên ban Kiểm Soát; Giám đốc, phó Giám đốc phòng Kiểm soát Nội bộ; Chuyên viên Quản lý rủi ro, chuyên viên KSNB và Kiểm toán viên,…

ksnb-16062014

Tham gia khóa học tại FMIT, Ban điều hành và cán bộ công ty được cung cấp các phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế, cách thức triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ thực tế, nhìn được các điểm yếu, rủi ro hiện tại của hệ thống và phương pháp nâng cao năng lực đánh giá của đội ngũ kiểm toán nội bộ.

FMIT tiếp tục triển khai khóa học Kiểm soát Nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội vào ngày 15/09/2014. Doanh nghiệp và cá nhân quan tâm vui lòng đăng ký theo thông tin:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Tel: 08- 3930.1724 – Hotline: 0988 54 00 11 – Fax: 08 – 3930 1725

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo