FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 07/10/2014, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà NộiFMIT® triển khai gói hợp tác đào tạo chuyên đề Quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI® tại Hà Nội. Tham gia khóa đào tạo là các cán bộ quản lý cấp cao thuộc phòng Kiểm toán và Quản lý rủi ro của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Đây là khóa học được FMIT® đào tạo theo phương pháp vận dụng các chuẩn mực quốc tế vào thực tế xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát của các tập đoàn thuộc ngành tài chính, ngân hàng. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để tiến hành thực tập xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để quản trị rủi ro theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức theo chuẩn mực quốc tế và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện và đúc kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

risk-07102014

Lớp học Quản trị rủi ro do FMIT tổ chức

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo