FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại Hà Nội tháng 08/2019

Ngày 08/08/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: phòng kiểm soát chất lượng, phòng kiểm soát nội bộ, phòng kiểm soát rủi ro, phòng pháp chế, phòng kế hoạch và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Viễn thông MobiFone, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Tin Học HPT, Nguồn Nhân Lực MTALENT, SBO Việt Nam,…

Quản trị rủi ro

Các Anh/Chị học viên FMIT® tham gia khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Ngoài ra, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam đã tham gia khóa học Quản trị rủi ro và KSNB tại FMIT® như: Tập đoàn TH, Tập Đoàn TECOMEN, Tập Đoàn Hà Đô, Viện Dầu khí Việt Nam, Chứng khoán MB, Chứng Khoán Vietcombank, Chứng Khoán Agribank, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng SHB, Nhóm cố vấn bom mìn (MAG)…

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB là ngày 05/10/2019 tại TP.HCM và 21/10/2019 tại Hà Nội. Học viên quan tâm đăng ký tại đây

Liên hệ Liên hệ