FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại Viện Dầu Khí Việt Nam

Ngày 30/08/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ (KSNB) theo chuẩn COSO® tại Viện Dầu Khí Việt Nam. Tham gia khóa học là các lãnh đạo cấp cao đến từ các phòng ban: phòng kiểm soát nội bộ, phòng kế hoạch tài chính, phòng tổ chức nhân sự, phòng khoa học chiến lược, phòng công nghệ thông tin và các phòng nghiên cứu phát triển...

Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 22/5/1978 trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất Dầu khí Chuyên đề 36B thuộc Tổng cục Địa chất. Trong 40 năm qua, Viện đã song hành cùng đất nước, cùng ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh, hăng say nghiên cứu, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, để ngày hôm nay thực sự trở thành một tổ chức khoa học - công nghệ hàng đầu của công nghiệp dầu khí Việt Nam, với một số lĩnh vực ngang tầm khu vực, có khả năng triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả cho toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí với 8 trung tâm chuyên ngành: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác; Phân tích Thí nghiệm; Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; Chế biến; An toàn, Môi trường; Kinh tế, Quản lý; Đào tạo & Thông tin Dầu khí; và Lưu trữ Dầu khí. Với vai trò là đơn vị đi đầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về khoa học - công nghệ, Viện Dầu khí Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển; ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết khoa học-đào tạo-sản xuất, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng nghiên cứu, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững của ngành.

Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ

Các Anh/Chị Viện Dầu Khí Việt Nam tham gia khóa học Quản trị rủi ro & KSNB

Chương trình thiết kế đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro (QTRR), phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống QTRR theo chuẩn quốc tế…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Ngoài ra, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam đã tham gia khóa học Quản trị rủi ro và KSNB tại FMIT® như: Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai, Tập Đoàn Hà Đô, Chứng khoán MB, Chứng Khoán Vietcombank, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Eurowindow, Ngân hàng SHB, Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Viettel, Toyota Group, PepsiCo, Petrolimex Sài Gòn, Công ty Mitalab, Công ty VNECO …

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB là ngày 05/10/2019 và 28/10/2018 diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội. Học viên quan tâm đăng ký tại đây

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo