FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Viện Dầu khí Việt Nam

 

Ngày 13/04/2018, FMIT® đã triển khai thành công chương trình đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Viện Dầu khí Việt Nam.

Sơ lược về Viện Dầu khí Việt Nam

Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập vào ngày 22/5/1978 trên cơ sở Đoàn Nghiên cứu Địa chất Dầu khí Chuyên đề 36B thuộc Tổng cục Địa chất.

Hơn 30 năm qua, Viện đã song hành cùng đất nước, cùng ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn của thời kỳ sau chiến tranh. Bên cạnh đó là những hăng say nghiên cứu, tích cực đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế một cách sâu rộng. Để ngày hôm nay, Viện thực sự trở thành một tổ chức khoa học - công nghệ hàng đầu của công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Một số lĩnh vực được đầu tư nghiên cứu tại Viện hiện đang ngang tầm khu vực, có khả năng triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật một cách có hiệu quả cho toàn bộ chuỗi hoạt động dầu khí với 8 trung tâm chuyên ngành: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai thác; Phân tích Thí nghiệm; Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ; Chế biến; An toàn, Môi trường; Kinh tế, Quản lý; Đào tạo & Thông tin Dầu khí và Lưu trữ Dầu khí...

 

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Viện Dầu khí Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Viện Dầu khí Việt Nam

Nội dung khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Viện Dầu khí Việt Nam

Tham dự khóa đào tạo gồm có các trưởng ban như: Phòng đào tạo, phòng quản lý tổng hợp, phòng nghiên cứu quản lý, phòng nghiên cứu kinh tế và phòng quản lý tổng hợp & truyền thông… Họ là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ quản lý của Viện Dầu khí Việt Nam.

Đây là chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống và hoạt động trong toàn tổ chức.

Khóa đào tạo lý thuyết song song cùng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế quản trị rủi ro và KSNB tại doanh nghiệp để học viên triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi phòng ban. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế.

Ngoài Viện Dầu khí Việt Nam, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Vietcombank, Maritime Bank, BaoViet Bank, VPBank, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Viettel, Sonadezi, Toyota Group, PepsiCo, Petrolimex Sài Gòn, Savico… đã tham gia khóa học Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ tại FMIT®.

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB lần lượt diễn ra ngày 07/05/2018 tại Hà Nội & 04/06/2018 tại TP. HCM. Học viên quan tâm đăng ký tại đây: www.fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo