FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB tại Hà Nội tháng 07/2017

FMIT® triển khai khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Hà Nội. Khóa học kéo dài từ ngày 13 – 16/07/2017, tham gia học có giám đốc, trưởng ban kiểm soát, ban kiểm soát nội bộ, ban kế toán - tài chính và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: TVT Corp; Capital House; AIC Vietnam; TMS GLobal.

Các Anh/Chị học viên FMIT® tham gia khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soán nội bộ

Các Anh/Chị học viên FMIT® tham gia khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soán nội bộ

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, Giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế;…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB là ngày 26/08 & 18/09/2017 diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội . Học viên quan tâm đăng ký tại đây

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo