FMIT triển khai đào tạo Quản lý dự án tại Hà Nội tháng 3/2015

Ngày 20/03/2015, FMIT triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là cán bộ quản lý cấp cao của các Công ty: Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Thông Tin & Chuyển Giao Công Nghệ ISTT; Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M – Talent; Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Tecomen; Cục quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân Hàng VIB; Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Cao Hitaco; Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam.

Học viên lớp Quản lý dự án tại hà nội

Học viên lớp Quản lý dự án tại Hà Nội

Chương trình Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® được FMIT đào tạo theo phương pháp tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu học viên đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, học viên sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

Qua khóa đào tạo, cán bộ dự án các Công ty nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng của tổ chức mình nhằm tạo được phương pháp quản lý riêng (singular methodologies). Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt giữa năng lực quản lý của tổ chức này và tổ chức khác. Phương pháp quản lý riêng khi đã đạt mức độ chín muồi có thể được xem là một đặc tính thương hiệu khi nhắc đến tổ chức.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo