FMIT triển khai đào tạo Quản lý dự án tại Hà Nội

Ngày 28/03/2014, FMIT triển khai thành công khóa học Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI tại Hà Nội. Tham gia khóa học là quản lý cấp cao đến từ các công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị ( PVGAS CITY); Tập đoàn Bitexco – Chi nhánh Hà Nội; Ngân Hàng VPBank; Công Ty Tinh Vân; Công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện.

Quản lý dự án

Khóa học quản lý dự án tại Hà nội

Trong chương trình này, FMIT sử dụng phương pháp đào tạo tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu học viên tham dự đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI, học viên thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức, nhớ đó người học sẽ biết cách triển khai dự án và quản lý dự án chuyên nghiệp.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo