FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án nâng cao tại Hà Nội

Ngày 10/10/2014, FMIT® triển khai khóa đào tạo Quản lý Dự án Nâng cao theo chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là quản lý cấp cao các công ty: Công Ty CP Tin Học Viễn Thông Hàng Không, Ngân Hàng Bảo Việt, Ngân Hàng Maritime Bank, Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng và phát triển nông thôn (ICERD), Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế CIMAS,…

Tham gia kháo học, cán bộ cấp cao các Công ty được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án và thực hành dự án thực tế theo tình huống của Công ty; Được sử dụng kỹ thuật và công cụ trong chương trình để phát hiện ra những yếu điểm của hệ thống quản lý hiện tại và có giải pháp cải tiến; Thực hành trên MS Project, phần mềm quản lý dự án, và các biểu mẫu theo tiêu chuẩn PMI; Thực hành các công cụ nhận diện và đánh giá rủi ro; Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro dự án trong tổ chức; Xây dựng các biện pháp kiểm soát trong dự án;…

Qua khóa học, Quản lý cấp cao Công ty am hiểu các công cụ, quy trình, kỹ thuật để quản lý rủi ro, giúp chủ động quản lý được các rủi ro dự án hơn là việc xử lý thụ động, tích hợp được các quy trình quản trị rủi ro vào trong dự án và trong hệ thống quản trị chung của tổ chức và xây dựng được hệ thống quản trị rủi ro trong tổ chức theo chuẩn mực quốc tế.

quan-ly-du-an-nang-cao-10102014

Lớp học Quản Lý dự án nâng cao do FMIT tổ chức

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo