FMIT triển khai đào tạo Quản lý dự án cho Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL)

Trong tháng 11/2014, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) hợp tác cùng FMIT® triển khai gói đào tạo chuyên đề Quản lý Dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia khóa đào tạo là quản lý cấp cao thuộc phòng quản lý dự án của VBL.

Chương trình đào tạo Quản lý Dự án theo chuẩn quốc tế PMI được FMIT đào tạo theo phương pháp tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu học viên đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, học viên sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

Qua khóa đào tạo, quản lý cấp cao các công ty được cung cấp các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án; Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp; Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án; Bên cạnh đó học viên được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án để vận dụng thực hành trên dự án thực tế.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo