FMIT triển khai đào tạo Quản Lý Dự Án cho Ngân Hàng Nhà Nước tại Tp. HCM

Ngày 13,14,15/09/2013, Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp cùng với FMIT tổ chức lớp tập huấn quản lý dự án nâng cao - APM® cho cán bộ công tác tại phòng dự án của ngân hàng.

Quản lý dự án nâng cao - APM® là môn học tiếp theo trong chuỗi chương trình đào tạo quản lý dự án tổ chức tại FMIT®. Nội dung khóa học APM® gồm 3 phần chính:

Phần 1: thực hành thực tế đầy đủ các quy trình, công cụ, phương pháp quản lý dự án theo chuẩn PMBOK 5th; sử dụng phần mềm quản lý dự án MS. Project 2010, WBSPro; triển khai các biểu mẫu trong quản lý dự án theo chuẩn PMI. Kết quả phần 1 là bộ tài liệu quản lý dự án cho tình huống dự án cụ thể được áp dụng triển khai theo chuẩn quản lý dự án PMI.

Phần 2: kỹ thuật quản trị rủi ro nâng cao, bao gồm cơ sở lý thuyết quan trọng cho quản trị rủi ro, thực hành các công cụ nhận diện, đánh giá, xử lý rủi ro và sử dụng các biểu mẫu để thực hiện quản trị rủi ro trong dự án. Phần này được thiết kế làm nền tảng cho chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế quản trị rủi ro dự án PMI – RMP® của PMI. Kết quả phần 2 là kiến thức chuyên sâu về rủi ro, danh mục rủi ro, và kết quả đánh giá rủi ro trên dự án cụ thể.

Phần 3: bao gồm các kỹ thuật giúp kiểm soát dự án, vận dụng các công cụ trong kiểm soát nhằm giảm rủi ro cho dự án, xây dựng danh mục kiểm soát, đánh giá hiệu quả kiểm soát, lựa chọn kiểm soát. Kết quả của phần 3 bao gồm danh mục các loại kiểm soát trong dự án và điều chỉnh kế hoạch dự án theo danh mục rủi ro và kiểm soát đã thực hiện, hoàn chỉnh tài liệu quản lý dự án.

Qua thực tế tham gia khóa học, cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam nắm bắt được cách quản trị rủi ro, kiểm soát, và cải tiến liên tục nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản lý dự án của Ngân hàng theo chuẩn quốc tế PMI® được công nhận và phổ biến trên 185 quốc gia.

Khóa học tiếp theo khai giảng vào ngày 20/10/2013. Doanh nghiệp đăng ký vui lòng liên hệ:

Điện thoại: (08) 3930 1724 – Hotline: 0988 54 00 11 || Web: www.fmit.vn

(BP đưa tin) – HCMC 18.09.2013

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo