FMIT triển khai đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế APICS® tại đơn vị ECOBA Việt Nam và FPT IS.

Ngày 25/04/2017, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế APICS® tại 2 đơn vị ECOBA Việt Nam và FPT IS. Tham gia khóa là các đội ngũ trong dự án cung cấp và triển khai hệ thống ERP cho Công ty ECOBA Việt Nam

ECOBA Việt Nam là một nhà thầu độc lập, chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trên thị trường Việt Nam với ba mảng chính là Phát Triển Đô Thị, Công trình Công Nghiệp và Giải Pháp Môi Trường

FPT IS là đơn vị tư vấn và triển khai Hệ thống ERP với giải pháp của SAP cho ECOBA với đầy đủ 6 phân hệ: Tài chính kế toán (FICO), Quản lý dự án (PS), Quản lý vật tư mua sắm (MM), Quản lý doanh thu (SD) và Quản lý nhân sự (HCM).

Các Anh/Chị học viên FMIT®

Các Anh/Chị học viên FMIT®

Chương trình được thiết kế với thời lượng 4 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của APICS® trên toàn thế giới. Tham gia khóa đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong giai đoạn mới, các doanh nghiệp thay vì áp dụng phương pháp quản lý cổ điển và lạc hậu theo từng phòng ban rời rạc, phương pháp chuỗi cung ứng sẽ là giải pháp để kết nối các phòng ban, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn tổ chức.

Nếu như trước đây phương pháp quản lý theo phòng ban rời rạc để lại các hậu quả như quản lý nguyên liệu kém, tồn kho dư thừa, sản xuất không phù hợp với nhu cầu thị trường, dự báo sai dẫn đến thừa thiếu trong sản xuất bán hàng, … thì chuỗi cung ứng ra đời như là giải pháp để giải quyết các vấn đề trên.

Một góc nhìn khác, doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống ERP vào hệ thống quản lý. Nhiều dự án ERP thất bại bắt nguồn từ lý do doanh nghiệp áp dụng ERP ngay trên hệ thống quản lý của phòng ban mà không phải là hệ thống quản lý theo nguyên lý chuỗi cung ứng. Trong khi nguyên lý của ERP bắt nguồn từ nguyên lý chuỗi cung ứng.

Kết quả chương trình mang đến cho học viên góc nhìn mới về quản lý hoạt động doanh nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến của thế giới vào doanh nghiệp, hiểu đầy đủ hơn về bức tranh của hệ thống.

Ngoài ECOBA Việt Nam , cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu triển khai chương trình đào tạo về quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế. FMIT® là đối tác đào tạo toàn cầu của APICS®

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo