FMIT triển khai đào tạo kiểm soát nội bộ tại VPBank TP. HCM

Ngày 13/02/2014, FMIT triển khai khóa đào tạo kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® cho các cán bộ thuộc ban Kiểm toán nội bộ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). VPBank Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng.

Chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ tại FMIT được xây dựng trên nền tảng tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ quốc tế COSO® thành lập năm 1992 tại Hoa Kỳ. Đây là tiêu chuẩn được công nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới và tại các tập đoàn đa quốc gia.

fmit-vpbank-hcm

Cán bộ ban Kiểm toán ngân hàng VPBank

Trong khóa đào tạo, bên cạnh việc cung cấp các thành phần, phương pháp xây dựng, đánh giá và cải tiến hệ thống KSNB một cách bài bản và hệ thống theo chuẩn quốc tế, cán bộ ngân hàng còn được thực hành trên chính hệ thống ngân hàng của mình dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Từ đó học viên sẽ thấy rõ được bức tranh quản lý của tổ chức mình, những điểm yếu, những rủi ro và phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo đúng phương pháp.

FMIT_Ngày 18/02/2014

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo