FMIT triển khai đào tạo kiểm soát nội bộ tại Vietcombank TP. HCM

Ngày 17/03/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và FMIT triển khai gói hợp tác đào tạo chuyên đề kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI® tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia khóa đào tạo là các cán bộ quản lý cấp cao thuộc phòng Kiểm toán và Quản lý rủi ro của ngân hàng Vietcombank.

Đây là khóa học được FMIT đào tạo theo phương pháp vận dụng các chuẩn mực quốc tế vào thực tế xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát của các tập đoàn thuộc ngành tài chính, ngân hàng. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để tiến hành thực tập xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện và đúc kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng Vietcombank.

Ngân hàng Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

FMIT – 21.03.2014

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo