FMIT triển khai đào tạo Kiểm soát nội bộ tại Hà Nội

Ngày 27/10/2014, FMIT® triển khai khóa đào tạo Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là quản lý cấp cao các công ty: Công Ty Cổ Phần Sông Đà 2; Ngân hàng TMCP Tiền Phong; Ngân Hàng Bắc Á; Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch thuật Nam Triều;…

Chương trình đào tạo Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® được FMIT® đào tạo theo phương pháp vận dụng các chuẩn mực quốc tế vào thực tế xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát của doanh nghiệp. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để tiến hành thực tập xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức theo chuẩn mực quốc tế và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện và đúc kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp.

kiem-soat-noi-bo-27102014

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo