FMIT® triển khai chương trình Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tháng 11/2023

Ngày 19/11/2023, FMIT đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: Phòng quản lý rủi ro, phòng kiểm soát nội bộ, phòng kiểm toán nội bộ, phòng tài chính và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam, Công Ty TNHH MTV Du Lịch Xây Dựng Thương Mại Phương Nam, Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Toàn Cầu, Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, Công Ty TNHH Minh Long I, Tổn Công Ty nước, Nước – Môi Trường Bình Dương, Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ PMT, Công Ty Cổ Phần Cảng Đà Nẵng.

(TS. Nguyễn Thanh Tùng – Chủ Tịch Viện FMIT cùng các anh/chị học viên)

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Ngoài ra, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam đã tham gia khóa học Quản trị rủi ro và KSNB tại FMIT® như: Tổng Công Ty Sonadezi, Viện Dầu khí Việt Nam, Dược Hậu Giang, Chứng khoán MB, Chứng Khoán Vietcombank, Chứng Khoán Agribank, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Ngân hàng SHB, Ngân Hàng PVCOMBANK, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam, Công Ty Cổ Phần FLAMINGO HOLDING Group, Công Ty Cổ Phần Onemount Group, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Thái An,……

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB là ngày: 06/01/2024. Học viên quan tâm đăng ký tại: www.fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo