FMIT® triển khai chương trình Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® (PMBOK 7th) tháng 06/2024

Ngày 29/06/2024, FMIT đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng: phòng quản lý xây dựng, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng IT, phòng thi công dự án, phòng kế toán và các chuyên viên dự án đến từ nhiều công ty khác nhau như: Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay - Việt Nam, Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Bò Sữa Việt Nam-Trang Trại Bò Sữa Tây Ninh, Công Ty TNHH Roche Việt Nam, Công Ty TNHH YRGLM Việt Nam, Công Ty TNHH Ricegrowers Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt, Công Ty TNHH ISB Việt Nam, Công Ty TNHH Dentsu Promotion Việt Nam, Công Ty Astrazeneca Việt Nam,…..

Các Anh/Chị học viên FMIT® tham gia khóa Quản lý dự án

Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận 8 trọng tâm gồm các hoạt động và 12 nguyên tắc để tạo giá trị cho các bên liên quan với 3 nhóm kỹ năng quản lý gồm: kỹ năng quy trình (process skills), kỹ năng con người (people skills), và kỹ năng chuyên môn (business skills). Các trọng tâm và nguyên tắc liên hệ, bổ sung, và tương tác lẫn nhau giúp các tổ chức điều chỉnh và vận dụng phù hợp với thực tế.

Sau khóa đào tạo, các anh/chị học viên có cách tiếp cận mới về dự án để vận dụng và quản lý dự án một cách sâu sắc và phù hợp với thời đại hơn. Chuẩn mực này được áp dụng và điều chỉnh phù hợp cho các loại dự án từ: dự án thấy rõ phạm vi công việc từ đầu (predictive), đến dự án thích nghi với thay đổi (adaptive), phạm vi tăng dần (incremental), lặp (iteration), hoặc các dự án Agile. Khoá học cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các công ty.

Ngoài ra cũng đã có nhiều doanh nghiệp hàng đầu chú trọng tham gia khóa học tại FMIT: Công Ty Công Nghệ UNIT, Tập Đoàn Sonadezi, Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia, Công Ty Thang Máy Kone, Công Ty Nhựa Duy Tân, Tập Đoàn Sungroup, Tập Đoàn Kim Tín, Công Ty Chứng Khoán BSC, Tập Đoàn Kido, Công Ty MOBIPHONE, Công Ty THMILK, Công Ty Vinamilk, Tập Đoàn Xây Dựng DELTA, Ngân Hàng Techcombank, Tập Đoàn Bảo Việt, Ngân Hàng Sacombank, ……

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản lý dự án là ngày 17/08/2024. Học viên quan tâm đăng ký tại: www.fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo