FMIT tổ chức hội thảo Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO

Theo số liệu thống kê từ đầu năm 2011 đến hết quý I/2012, cả nước có gần 90 000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong đó, riêng trong quý I/2012, có trên 2 200 doanh nghiệp phá sản và trên 9 700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động, dừng thực hiện nghĩa vụ thuế, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 57% so với cùng kỳ.

Lối đi nào cho các doanh nghiệp trước những khó khăn về tình hình kinh tế? Bên cạnh việc chờ những điều chỉnh hợp lý từ cơ cấu và chính sách của nhà nước, doanh nghiệp cần phải chủ động có nhiều thay đổi trong quy trình quản lý nội bộ. Hiện nay các doanh nghiệp chưa thực hiên việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hoặc thực hiện chưa đầy đủ dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh. Những tồn tại mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong công tác kiểm soát rủi ro nội bộ là:

 • Thuật ngữ Kiểm toán nội bộ được dịch từ tiếng Anh (Internal Auditor) có nghĩa là đánh giá/kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên kiểm toán (Audit) không hiểu ở nghĩa hẹp chỉ là xem xét đánh giá về tài chính kế toán mà cần hiểu ở nghĩa rộng hơn là toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý bao gồm: sản xuất, tài chính, tuân thủ, an ninh, thông tin…
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại cần trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý chứ không dừng lại ở kế toán, tài chính. Kiến thức cần có của kiểm toán nội bộ phải phù hợp với phương pháp quản trị mà tổ chức đó đang sử dụng.
 • Việc kiểm soát rủi ro chưa được duy trì thường xuyên liên tục thông qua một quy chế nội bộ mang tính thống nhất.
 • Chưa xác định rõ ai là người sẽ tham gia vào quá trình kiểm soát rủi ro, trong đó bộ phận nào giữ vai trò chủ chốt.
 • Chưa xác định được công cụ cụ thể để kiểm soát rủi ro.

Những tồn tại này đẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp:

 • Thuật ngữ Kiểm toán nội bộ được dịch từ tiếng Anh (Internal Auditor) có nghĩa là đánh giá/kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên kiểm toán (Audit) không hiểu ở nghĩa hẹp chỉ là xem xét đánh giá về tài chính kế toán mà cần hiểu ở nghĩa rộng hơn là toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý bao gồm: sản xuất, tài chính, tuân thủ, an ninh, thông tin…
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại cần trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý chứ không dừng lại ở kế toán, tài chính. Kiến thức cần có của kiểm toán nội bộ phải phù hợp với phương pháp quản trị mà tổ chức đó đang sử dụng.
 • Làm nhiều nhưng lợi nhuận không được bao nhiêu hoặc không có lợi nhuận ?
 • Các bộ phận trong doanh nghiệp không hợp tác chặt chẽ với nhau (Có thể từ đó dẫn đến những xung đột).
 • Nhà quản trị lúc nào cũng lo lắng vì không biết rủi ro lúc nào sẽ xảy ra, nhất là rủi ro về chi phí phát sinh và nguyên nhân dẫn đến rủi ro đó từ đâu ?

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được quy trình kiểm soát rủi ro chuẩn mực quốc tế, đã áp dụng thành công nhiều doanh nghiệp, Viện FMIT tổ chức chương trình FMIT EXCHANGE trong tháng 5/2012 với chủ đề:

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

 • Thời gian: 8:30 - 11:30, thứ Sáu, ngày 11/05/2012
 • Địa điểm: Khách Sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM
 • Chi phí: Miễn phí tham dự
 • Diễn giả: TS. Nguyễn Quyết Chiến

Nội dung chương trình:

 • Thuật ngữ Kiểm toán nội bộ được dịch từ tiếng Anh (Internal Auditor) có nghĩa là đánh giá/kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên kiểm toán (Audit) không hiểu ở nghĩa hẹp chỉ là xem xét đánh giá về tài chính kế toán mà cần hiểu ở nghĩa rộng hơn là toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý bao gồm: sản xuất, tài chính, tuân thủ, an ninh, thông tin…
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại cần trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý chứ không dừng lại ở kế toán, tài chính. Kiến thức cần có của kiểm toán nội bộ phải phù hợp với phương pháp quản trị mà tổ chức đó đang sử dụng.
 • Rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Các thủ tục và quy trình kiểm soát
 • Xây dựng quy chế kiểm soát
 • Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ

Người tham dự chương trình có cơ hội nhận nhiều phần học bổng:

 • Thuật ngữ Kiểm toán nội bộ được dịch từ tiếng Anh (Internal Auditor) có nghĩa là đánh giá/kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên kiểm toán (Audit) không hiểu ở nghĩa hẹp chỉ là xem xét đánh giá về tài chính kế toán mà cần hiểu ở nghĩa rộng hơn là toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý bao gồm: sản xuất, tài chính, tuân thủ, an ninh, thông tin…
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại cần trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý chứ không dừng lại ở kế toán, tài chính. Kiến thức cần có của kiểm toán nội bộ phải phù hợp với phương pháp quản trị mà tổ chức đó đang sử dụng.
 • 01 Học bổng 6.000.000vnd cho khóa học CEO Master
 • 05 Học bổng 2.500.000vnd cho khóa học CEO Master

Để tham gia chương trình, vui lòng đăng ký trước 15:00, ngày 10/05/2012. Doanh nghiệp đăng ký số lượng nhiều vui lòng đăng ký theo form tại đây và gửi email cho chúng tôi.

Đăng ký tham dự online tại: www.fmit.vn/hoi-thao hoặc trực tiếp đến:

Ban Tổ Chức chương trình FMIT EXCHANGE

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. HCM

Website: www.fmit.vn - Email: info@fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo