FMIT® đào tạo tập trung Quản trị rủi ro & KSNB tại TP.HCM tháng 06/2017

Ngày 04/06/2017, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn quốc tế COSO® tại TP.HCM. Tham gia khóa học có ban giám đốc và các phòng ban như: ban kiểm soát, ban kiểm soát nội bộ, ban quản lý rủi ro, ban nhân sự và các quản lý cấp cao đại diện từ các công ty: Cảng Sài Gòn- SSA; Vinamilk; EVNHCMC; Dược Phẩm Goldenlife; Thủy Sản Nam Việt (Navimexco); XNK Bình Tây (Bitex); Sài Gòn Food; Xây dựng Hiệp Phát; Cơ Điện Tuyên Lâm và Dịch vụ Thiện Tâm…

Các Anh/Chị học viên FMIT®

Các Anh/Chị học viên FMIT®

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, Giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế COSO®;…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu khung quản lý của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB tại doanh nghiệp.

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB là ngày 03/07 & 13/07/2017 diễn ra tại TP. HCM và Hà Nội. Học viên quan tâm đăng ký tại đây

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo