FMIT® đào tạo tập trung Quản trị rủi ro & KSNB tại Hà Nội tháng 10/2016

FMIT® triển khai khóa đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội. Khóa học kéo dài từ ngày 03 – 06/10/2016, với sự tham gia là Tổng giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát, ban kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát nội bộ; ban quản trị rủi ro, chuyên viên đại diện từ các công ty: Tràng Tiền Plaza; Dược phẩm CPC1; Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS); Ngân hàng SHB; Bệnh viện Quốc tế Vinmec; Eurowindow; Nước sạch Hải Dương – Haduwasuco; TNS Value; VPP Hồng Hà...

FMIT® đào tạo tập trung Quản trị rủi ro & KSNB tại Hà Nội tháng 10/2016 | Viện FMIT

Các Anh/Chị học viên FMIT® tham gia khóa đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, Giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế COSO®;…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu khung quản lý của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB tại doanh nghiệp.

Các khóa đào tạo sắp tới, Quản lý Dự án chuẩn PMI®, Quản trị Rủi ro & KSNB chuẩn COSO®, Quản lý sản xuất & chuỗi cung ứng chuẩn APICS® sẽ được khai giảng chính thức lần lượt vào ngày 19/11, 24/11 và 28/11/2016 tới tại Hà Nội. Chi tiết tại đây


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo