FMIT® đào tạo tập trung Quản trị rủi ro & KSNB tại Hà Nội tháng 03/2017

FMIT® triển khai khóa đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội. Khóa học kéo dài từ ngày 20 – 23/03/2017, với sự tham gia là Phó Tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát, ban kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát nội bộ, ban quản lý rủi ro và các quản lý cấp cao đại diện từ các công ty: Bảo hiểm BIDV; Chứng khoán MB; Laurelton Diamonds Việt Nam; Tập đoàn Hà Đô; Đầu tư An Lạc; ALS Bắc Ninh; Thời trang Hòa Tiến; Thời trang Kowil Việt Nam; và Công Nghiệp Chính Xác Việt Nam 1 (VPIC1)

                               FMIT® đào tạo tập trung Quản trị rủi ro & KSNB tại Hà Nội tháng 03/2017 | Viện FMIT

Các Anh/Chị học viên tham gia khóa Quản trị rủi ro & KSNB tại FMIT®

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, Giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế COSO®;…. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để thực hành triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp, kiến thức theo chuẩn mực quốc tế, cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện, đúc kết các kỹ năng để giải quyết và cải tiến hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu khung quản lý của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB tại doanh nghiệp.

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản trị rủi ro & KSNB là ngày 17/04 & 18/05/2017 diễn ra tại TP. HCM và Hà Nội. Học viên quan tâm đăng ký tại đây


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo