FMIT đào tạo tập trung Quản lý dự án tại Hà Nội

Ngày 19/12/2014, FMIT® triển khai khóa đào tạo Quản lý Dự án theo chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là quản lý cấp cao các công ty: Công ty TNHH Vestergaard Frandsen Việt Nam, Công ty cổ phần Phát Triển Tùng Lâm, Khách Sạn Sheraton Nha Trang, Văn phòng đại diện Công Ty Deckers Outdoor Consulting,…

Học viên lớp Quản lý dự án tại Hà Nội

Học viên lớp Quản lý dự án tại Hà Nội

Chương trình Quản lý Dự án theo chuẩn quốc tế PMI được FMIT đào tạo theo phương pháp tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu học viên đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, học viên sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

Qua khóa đào tạo, quản lý cấp cao các công ty được cung cấp các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án; Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp; Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án và được vận dụng thực hành trên dự án thực tế.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo