FMIT đào tạo quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO tại Tập đoàn Viettel

Ngày 12, 13, 14, 15/01/2016 vừa qua, FMIT đã triển khai chương trình đào tạo Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Tập Đoàn Viettel.

Với hơn 83,000 nhân sự hoạt động trên 10 quốc gia, và là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực viễn thông, công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được ban lãnh đạo tập đoàn hết sức chú trọng.

Việc triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế COSO® với chuyên gia đào tạo đến từ Viện FMIT – đơn vị độc quyền triển khai chương trình của Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® Hoa Kỳ, là một trong những nội dung được Ban lãnh đạo Viettel triển khai nhằm hoàn chỉnh hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của tập đoàn.

Tham gia khóa đào tạo lần này là các cán bộ chủ chốt trực thuộc các phòng Ban Kiểm toán nội bộ, Phòng Thanh tra, Ban Pháp chế, và phòng tổ chức nhân sự với 23 cán bộ cấp chuyên viên và quản lý phòng.

Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

Chương trình bao gồm các nội dung trong khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế, được công nhận rộng rãi trên thế giới, và được áp dụng ở những tập đoàn toàn cầu. Chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống, và hoạt động trong toàn tổ chức.

Kết thúc chương trình, các học viên đã nắm bắt và tự tin về việc thực hành triển khai hệ thống, cải tiến phương pháp quản lý hiện tại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho tập đoàn.

Với sức ép từ áp lực thay đổi và hội nhập Doanh nghiệp như hiện nay thì các kiến thức chuẩn quốc tế là yếu tố tiên quyết và cấp thiết cho mọi Doanh nghiệp trong quá trình chủ động hội nhập. Ngoài Vietel, FMIT tự hào triển khai các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đến với nhiều Tập đoàn, Doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bào Việt, Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai, Toyota Group, PepsiCo,…


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo