FMIT® đào tạo quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội

Ngày 14/09/2015, FMIT® tổ chức đào tạo tập trung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Hà Nội. Tham gia khóa đào tạo là Phó tổng Giám đốc, Giám đốc quản lý nợ rủi ro, Trưởng ban kiểm soát nội bộ, chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động,… các Công ty: Công ty Cổ phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nền Móng và Công Trình ngầm FECON, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Himlam BC, Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân, Công ty TNHH KAI Việt Nam , Công ty TNHH Dịch vụ EB,..

Chương trình được thiết kế thời lượng 04 ngày, học viên và giảng viên đi sâu vào các nội dung: khái niệm về kiểm soát nội bộ; môi trường kiểm soát nội bộ; phương pháp nhận diện các rủi ro trong tổ chức; phương pháp đánh giá định tính, định lượng rủi ro; chiến lược xử lý rủi ro; kiểm soát hoạt động của tổ chức; thông tin và truyền thông trong tổ chức; đánh giá hệ thống KSNB theo chuẩn quốc tế COSO®;…

Với phương pháp đào tạo vận dụng các chuẩn mực quốc tế vào thực tế. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để tiến hành thực tập xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức theo chuẩn mực quốc tế và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện và đúc kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp.

BPĐT_FMIT


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo