FMIT ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO CHO CÔNG TY FPT SOFTWARE

Trong 2 ngày 18 và 19/03/2016, FMIT đã tổ chức khóa đào tạo Quản trị rủi ro cho Công ty FPT Software. FPT Software hiện là công ty thành viên của Tập đoàn FPT và là công ty xuất khẩu dịch vụ phần mềm lớn nhất Đông Nam Á, có mặt tại 11 quốc gia trên thế giới.

Khóa học Quản trị rủi ro & KSNB

Tham dự khóa đào tạo có Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc phòng ban và Giám đốc các Công ty thành viên trực thuộc FPT Software. Khóa đào tạo diễn ra trong vòng 2 ngày với các nội dung: Triết lý về quản trị rủi ro trong tổ chức; thiết lập khẩu vị rủi ro và liên kết bức tranh chiến lược của tổ chức với hệ thống quản trị rủi ro; phương pháp triển khai hệ thống quản trị rủi ro; vai trò nhiệm vụ của các bộ phận trong tổ chức; cách thức nhận diện và đánh giá rủi ro; hiểu về hệ thống kiểm soát và vận dụng để xử lý rủi ro.

Song song ví đào tạo về lý thuyết, FMIT cũng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế quản trị rủi ro của Công ty để triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi đơn vị. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế.

Trước đó, FMIT đã triển khai đào tạo quản trị rủi ro cho nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp lớn trong cả nước. Các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ quốc tế cũng được tổ chức thường xuyên tại Hà Nội và TP.HCM.

Các khóa đào tạo sắp tới, Quản lý Chuỗi cung ứng chuẩn APICS, Quản lý Dự án chuẩn PMI, Quản trị Rủi ro & Kiểm soát nội bộ chuẩn COSO, sẽ được khai giảng chính thức lần lượt vào ngày 21/03, 14 và 16/05 tới tại Hà Nội. Chi tiết tại đây.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo