FMIT® đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty VNECO

Ngày 25/10/2016 vừa qua, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Tổng công ty Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO).

Tổng công ty Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) thành lập từ 1988 trụ sở tại Đà Nẵng.

VNECO là công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, xây lắp, cung cấp thiết bị trọn gói, chuyển giao công nghệ và đầu tư các dự án về phát điện, truyền tải điện và trạm điện cho ngành điện, công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam.

Đây là chương trình được đào tạo theo chuẩn quốc tế COSO® do Học viện Kiểm soát Nội bộ ICI® phát triển, chi tiết hóa và hoàn chỉnh, trở thành một chuẩn mực đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Chương trình bao gồm các nội dung trong khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế, được công nhận rộng rãi trên thế giới, và được áp dụng ở những tập đoàn toàn cầu. Chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống và hoạt động trong toàn tổ chức

FMIT® đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty VNECO | Viện FMIT

Các Anh/Chị học viên FMIT tham gia khóa Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO)

Tham dự khóa đào tạo có Tổng giám đốc, giám đốc, các phó giám đốc và trưởng phòng ban… Là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty VNECO.

Khóa đào tạo lý thuyết song song cùng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế quản trị rủi ro và KSNB tại doanh nghiệp để học viên triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi phòng ban. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế. Hiện FMIT® là đơn vị đào tạo độc quyền và duy nhất chương trình quản trị rủi ro và KSNB theo chuẩn COSO® tại Việt Nam.

Ngoài Tổng công ty VNECO, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban chứng khoán nhà nước; Ngân hàng ;Vietcombank, Maritime Bank , BaoViet Bank ,VPBank, Tập đoàn Bào Việt, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai, Toyota Group, PepsiCo… có sự chú trọng tới công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo