FMIT® đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại HD MARINE

Ngày 30/03/2017 vừa qua, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại HD MARINE

HD MARINE là công ty chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hỗ trợ một cách toàn diện, bao gồm: vận chuyển thuyền viên, cung cấp dịch vụ hỗ trợ giàn khoan, cung cấp nơi ở ngoài khơi, hỗ trợ bảo trì, dịch vụ trực an toàn ngoài mỏ và dich vụ làm neo trong khu vực nước nông , nước sâu và trên khắp thế giới..

Đây là chương trình được đào tạo theo chuẩn quốc tế COSO® do Học viện Kiểm soát Nội bộ ICI® phát triển, chi tiết hóa và hoàn chỉnh, trở thành một chuẩn mực đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Chương trình bao gồm các nội dung trong khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế, được công nhận rộng rãi trên thế giới, và được áp dụng ở những tập đoàn toàn cầu. Chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống và hoạt động trong toàn tổ chức

Các Anh/Chị học viên tham gia khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

Các Anh/Chị học viên tham gia khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

Tham dự khóa đào tạo có giám đốc, các phó giám đốc và trưởng phòng ban … Là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban lãnh đạo, quản lý của HD MARINE.

Khóa đào tạo lý thuyết song song cùng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế quản trị rủi ro và KSNB tại doanh nghiệp để học viên triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi phòng ban. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế. Hiện FMIT® là đơn vị đào tạo độc quyền và duy nhất chương trình quản trị rủi ro và KSNB theo chuẩn COSO® tại Việt Nam.

Ngoài HD MARINE, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban chứng khoán nhà nước; Ngân hàng ; Vietcombank, Maritime Bank, BaoViet Bank, VPBank, Tập đoàn Bào Việt, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai, Toyota Group, PepsiCo, VNECO … có sự chú trọng tới công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo