FMIT® ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT (TNFS)

Ngày 22/10/2016 vừa qua, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Công ty Thép tấm Lá Thống Nhất (TNFS).

Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất (TNFS) thành lập từ 2007 trụ sở tại Vũng Tàu. Các cổ đông sáng lập của TNFS đều thuộc ngành thép: Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty cổ phần Kim Khí TP. HCM, Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty TNHH Thương mại Thép Mười. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất - kinh doanh thép các loại, sản xuất thép sau cán, thép mạ các loại; kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư và sản phẩm thuộc ngành thép.

Đây là chương trình được đào tạo theo chuẩn quốc tế COSO® do Học viện Kiểm soát Nội bộ ICI® phát triển, chi tiết hóa và hoàn chỉnh, trở thành một chuẩn mực đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Chương trình bao gồm các nội dung trong khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế, được công nhận rộng rãi trên thế giới, và được áp dụng ở những tập đoàn toàn cầu. Chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống và hoạt động trong toàn tổ chức

FMIT® đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại công ty thép tấm lá thống nhất (TNFS) | Viện FMIT

Các Anh/Chị học viên FMIT của Công ty Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNFS)

Tham dự khóa đào tạo có các trưởng phó phòng ban: phòng sản xuất, phòng tài chính kế toán, phòng kinh doanh, phòng tổng hợp và phòng tổ chức nhân sự …là những cá nhân giữ vai trò trong đội ngũ ban quản lý của Công ty TNFS.

Khóa đào tạo lý thuyết song song cùng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế quản trị rủi ro và KSNB tại doanh nghiệp để học viên triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi phòng ban. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế. Hiện FMIT® là đơn vị đào tạo độc quyền và duy nhất chương trình quản trị rủi ro và KSNB theo chuẩn COSO® tại Việt Nam.

Ngoài Công ty TNFS, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bào Việt, Viettel, Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai, Ba Sơn, Long Hậu , Toyota Group, PepsiCo… có sự chú trọng tới công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo