FMIT đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ cho công ty Ba Sơn

Ngày 07, 08, 09, 10/04/2016 vừa qua, FMIT đã triển khai chương trình đào tạo Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại Công ty Ba Sơn.

Đây là chương trình được đào tạo theo chuẩn quốc tế COSO® do Học viện Kiểm soát Nội bộ ICI phát triển, chi tiết hóa và hoàn chỉnh, trở thành một chuẩn mực đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Chương trình bao gồm các nội dung trong khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế, được công nhận rộng rãi trên thế giới, và được áp dụng ở những tập đoàn toàn cầu. Chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống và hoạt động trong toàn tổ chức

FMIT đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ cho công ty Ba Sơn | Viện FMIT

Giảng viên FMIT cùng các Anh/Chị tại Công ty Ba Sơn - Khóa học Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

Tham dự khóa đào tạo có Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc cùng các giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng,…những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban lãnh đạo, quản lý của Công ty Ba Sơn

Khóa đào tạo lý thuyết song song cùng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế quản trị rủi ro và KSNB tại doanh nghiệp để học viên triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi phòng ban. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế. Hiện FMIT là đơn vị đào tạo độc quyền và duy nhất chương trình quản trị rủi ro và KSNB theo chuẩn COSO® tại Việt Nam.

Ngoài Công ty Ba Sơn, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bào Việt, Viettel, Tổng công ty Sonadezi Đồng Nai, Toyota Group, FSOFT… có sự chú trọng tới công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo