FMIT® đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại TP.HCM 05/2016

Ngày 09/05/2016, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại TPHCM. Tham gia khóa học là Giám đốc, quản lý cấp cao thuộc phòng quản lý dự án đến từ các công ty: GMO Runsystem; RMIT University Việt Nam; BQL UCCI; FPT Telecom; Artelia Viet Nam..v.v.

Các Anh/Chị học viên của FMIT®

Các Anh/Chị học viên của FMIT®

Chương trình được thiết kế với thời lượng 12 buổi, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan;…

Sau khóa đào tạo, các anh/chị học viên nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các công ty.

Lịch khai giảng sắp tới của khóa học Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI®: là ngày 11/06 & 25/06/2016 diễn ra tại TP. HCM và Đà Nẵng. Học viên quan tâm đăng ký tại: www.fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo