FMIT® đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội 09/2015

Ngày 12/09/2015, FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là Giám đốc, quản lý cấp cao thuộc phòng quản lý dự án, phòng R&D của các Công ty: Công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện, Công ty cổ phần Traphaco, Công ty cổ phần ECOBA Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Nền Móng và Công Trình ngầm FECON, Liên hiệp hội về người khuyết tật Vệt Nam.

Các anh/chị học viên của Fmit

Các anh/chị học viên của Fmit

Chương trình được thiết kế với thời lượng 04 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan;…

Sau khóa đào tạo, cán bộ Công ty nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các Công ty.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo