FMIT triển khai đào tạo Quản lý dự án tại Công ty GAS Việt Nhật

Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật (VJG) là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản bởi hai tập đoàn hàng đầu Nhật Bản là Taiyo Nippon Sanso và Công ty TNHH Tomoe Shokai. Công ty chính thức đi vào hoạt động thương mại vào năm 1999, VJG đã phát triển thế mạnh của mình là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong ngành khí công nghiệp & khí y tế tại Việt Nam.

Với mong muốn có những thay đổi tích cực trong hoạt động quản lý dự án, giải quyết được các yếu tố liên quan về nhân sự, rủi ro, chi phí, thời gian, các ràng buộc khác đến dự án, từ đó nâng cao tầm nhìn, lập kế hoạch, kiểm soát công việc tốt hơn, hỗ trợ công ty nâng cao hiệu quả và phát triển vị thế cạnh tranh. Ngày 12/03/2015, Công Ty Cổ Phần Gas Việt Nhật phối hợp với FMIT triển khai đào tạo chương trình Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® cho cán bộ Công ty. Khóa đào tạo triển khai trong 4 ngày tại Hà Nội, tham gia khóa đào tạo là quản lý cấp cao các phòng ban dự án của công ty.

Quản lý dự án tại Công ty GAS Việt Nhật

Quản lý dự án tại Công ty GAS Việt Nhật

Sau khóa đào tạo, cán bộ Công ty nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng của tổ chức mình nhằm tạo được phương pháp quản lý riêng (singular methodologies). Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của Công ty Gas Việt Nhật.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo