FMIT® đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 22/06/2016, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Bảo Việt. Tham gia khóa học có: Ban vận hành, ban kiểm toán, ban chiến lược, ban kế hoạch, ban kế toán, ban tài chính ..v.v. Là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban lãnh đạo, quản lý của tập đoàn bảo việt.

FMIT® đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Tập đoàn Bảo Việt | Viện FMIT

Các Anh/Chị học viên tham gia khóa Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại FMIT®

Chương trình được thiết kế với thời lượng 2 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan;…

Sau khóa đào tạo, các anh/chị học viên nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các công ty.

Ngoài Tập đoàn Bảo Việt, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: Bia Việt Nam (VBL), Ngân hàng VPBank, Sông Đà 6, Gas Việt Nhật, công ty AA, Gameloft Đà nẵng, Hàng không Việt Nam (Vinapco)….


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo