FMIT® đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại UBND Thành Phố Đà Nẵng – Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng

Ngày 19/11/2016, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng (CPHUD). Tham gia có gần 30 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang đảm nhận công việc có liên quan đến công tác quản lý dự án của các sở, ban, ngành thuộc thành phố như: Sở giao thông vận tải; Sở tài nguyên môi trường; Sở tư pháp; Sở khoa học công nghệ; Sở thông tin và thuyền thông; Sở kế hoạch đầu tư; Sở Du Lịch; Quỹ đầu tư phát triển; BQLDA đầu tư xây dựng giao thông; BQLDA các đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên;BQLDA đầu tư xây dựng khu công nghệ cao; BQLDA đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị; BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; BQL các khu công nghiệp và chế xuất; Viện nghiên cứu phát triển kênh tế - xã hội; Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông; Trung tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và các BQLDA đầu tư xây dựng quận: UBND Quận Thanh Khê, Sơn Trà; Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ…

FMIT® đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại UBND Thành Phố Đà Nẵng – Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao (CPHUD) | Viện FMIT

Các Anh/Chị học viên FMIT®

Chương trình được thiết kế với thời lượng 2 ngày, được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Tham gia khóa đào tạo học viên được tiếp cận các quy trình và công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án. 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan;…

Sau khóa đào tạo, các anh/chị học viên nắm rõ các quy trình (process), công cụ (tools) trong các chuẩn mực quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®; Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử sụng các phần mềm quản lý dự án thực tế. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án thực tế, để từ đó có thể xây dựng quy trình, chuẩn mực về quản lý dự án riêng cho mỗi tổ chức. Chính phương pháp quản lý riêng tạo nên sự khác biệt trong năng lực quản lý của các công ty.

Ngoài CPHUD, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam như: EVNPECC3, Bia Heineken Việt Nam, Ngân hàng VPBank, Tập đoàn Bảo việt, Sông Đà 6, Gas Việt Nhật, CECO, Công ty AA, Gameloft Đà nẵng, Hàng không Việt Nam (Vinapco)…. có sự chú trọng tới công tác quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo