Đào tạo tập trung kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp tại TP.HCM

Ngày 09/12/2014, FMIT® triển khai khóa đào tạo Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® tại TP.HCM. Tham gia khóa học là Giám đốc, quản lý cấp cao và các chuyên viên của công ty: Công ty cổ phần Kinh Đô; Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau; Công ty TNHH Điện Lực BOT Phú Mỹ 3; Công Ty Cổ Phần Khử Trừng Việt Nam; Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh.

Chương trình đào tạo Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® được FMIT® đào tạo theo phương pháp vận dụng các chuẩn mực quốc tế vào thực tế xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát của doanh nghiệp. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để tiến hành thực tập xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo từng phòng ban. Sau đó, giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế COSO® và ICI®. Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức theo chuẩn mực quốc tế và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế, phát hiện và đúc kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của hệ thống. Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của phòng ban dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Với phương pháp đào tạo này, học viên dễ dàng hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực kiểm soát nội bộ của ICI® để áp dụng triển khai xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp.

Sau khóa đào tạo, một số doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phối hợp cùng các chuyên gia của FMIT để triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp.

ksnb-doanh nghiệp-hcm

Học viên của lớp Kiểm Soát Nội Bộ

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo