Chứng chỉ PMP được xếp vào hàng chứng chỉ được trả lương cao nhất hiện nay

Theo một cuộc khảo sát lương gần đây của tổ chức ZDNET thì những chứng chỉ sau được trả lương cao nhất trong danh sách các chứng chỉ trong ngành công nghệ. Sự xếp hạng dựa trên mức lương hàng năm mà những người có chứng chỉ được trả. Đi kèm với các chứng chỉ là các đường link để bạn đọc tham khảo.

1. PMI Project Management Professional (PMP)

Với một mức thu nhập hàng năm là 101,695$chứng chỉ PMP của Viện quản lý dự án xếp nó vào hàng cao nhất trong danh sách những chứng chỉ hiện được trả lương cao nhất hiện nay.

2. PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)

Xếp thứ 2 trong danh sách 15 chứng chỉ được trả lương cao nhất đó là chứng chỉ Chứng chỉ quản lý dự án PMI (CAPM). Mức thu nhập hàng năm của những người có chứng chỉ này là 101,103$.

3. ITIL v2 - Foundations

Với mức thu nhập hàng năm cho những người có chứng chỉ ITIL Foundation v2 là 95,415$, chứng chỉ này được xếp thứ 3 trong danh sách 15 chứng chỉ được trả lương cao nhất. Chứng chỉ ITIL này được thiết kế cho người dung sử dụng trong việc hỗ trợ dịch vụ và phân phối dịch vụ.

4. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Trở thành chứng chỉ đứng thứ 4 trong danh sách các chứng chỉ được trả cao nhất đó là chứng chỉ CISSP. Mức thu nhập hàng năm của những người có chứng chỉ này là 94,018$.

5. Cisco CCIE Routing and Switching

Với khoảng mức thu nhập hàng năm là 93.500$, chứng chỉ CCIE của Cisco được xếp thứ 5 trong danh sách 15 chứng chỉ công nghệ được trả lương cao nhất.

6. Cisco CCVP - Certified Voice Professional

Đứng thứ 6 là chứng chỉ Cisco CCVP hay còn gọi là Cisco Certified Voice Professional. Mức thu nhập bình quân hàng năm của những người có chứng chỉ này là 88,824$.

7. ITIL v3 - ITIL Master

Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng là chứng chỉ ITIL Master v3. Mức thu nhập hàng năm của những người có chứng chỉ này là 86,600$

8. MCSD - Microsoft Certified Solution Developer

Đứng thứ 8 là chứng chỉ MCSD ( Microsoft Certified Solution Developer). Mức thu nhập hàng năm của người có chứng chỉ này là 84,522$.

9. Cisco CCNP - Cisco Certified Network Professional

Đứng thứ 9 trong danh sách chứng chỉ kỹ thuật được trả cao nhất là chứng chỉ CCNP (Cisco Certified Network Professional). Mức thu nhập hàng năm cho những người có chứng chỉ này được thông báo là 84,161$.

10. Red Hat Certified Engineer

Chứng chỉ RGCE ( The red Hat Certified Engineer) đứng thứ 10 trong danh sách này. Mức thu nhập hàng năm là 83,692$.

11. MCITP - Microsoft Certified IT Professional (Enterperise)

Đứng thứ 11 là chứng chỉ MCITP ( Microsoft Certified IT professional – Enterprise Support). Mức thu nhập hàng năm của những người có chứng chỉ này là: 82,941$.

Sponsored Links

IT Career AdvicePerform your job better with this informative new blog series.IT.Toolbox.com

E-Learning CertificationTrain the Trainer, CTT+, MCT. Get certified at home! $750.www.PrepMasters.com/Train_the_train

Free Practice TestLaunch Your IT Career in Wireless Get Wireless# Certifiedwww.CWNP.com

12. Cisco CCSP - Cisco Certified Security Professional

Đứng thứ 12 là chứng chỉ kỹ thuật của Cisco CCNP ( Cisco Certificated Security Professional). Mức thu nhập hàng năm cho những người có chứng chỉ này là 80,000$.

13. MCAD - Microsoft Certified Applications Developer

Với mức lương hàng năm là 79,444$, chứng chỉ MCAD ( Microsoft Certified Application Developer được xếp thứ 13 trong danh sách này.

14. MCITP - Microsoft Certified IT Professional (Database)

Chứng chỉ MCITP ( Database) viết tắt của Microsoft Certified IT Professional- Database đứng thứ 14 trong danh sách các chứng chỉ kỹ thuật được trả cao nhất. ( MCITP đã đứng thứ 11). Mức thu nhập hàng năm của những người có chứng chỉ này được thông báo là 77,000$.

15. MCDBA - Microsoft Certified Database Administrator

Đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng top 15 chứng chỉ được trả lương cao nhất là chứng chỉ MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator). Mức thu nhập hàng năm của những người có chứng chỉ này là 76,960$.

Theo Laura Schneider, About.com (nguon vnexpert)

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo