Bạn biết gì về kiểm toán nội bộ?

Kiểm toán nội bộ là gì ?

Theo chuẩn mực KTNB của IIA: “Kiểm toán nội bộ là hoạt động đảm bảo và tư vấn độc lập, khách quan được thiết kế nhằm gia tăng giá trị và giải quyết các hoạt động của tổ chức. KTNB giúp tổ chức đạt được các mục tiêu đề ra thông qua việc áp dụng các phương pháp có hệ thống và quy tắc nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát và các quy trình quản trị”.

Bạn biết gì về kiểm toán nội bộ 1

Kiểm toán nội bộ giúp gia tăng giá trị và giải quyết các hoạt động của tổ chức (Ảnh minh họa)

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin cơ bản về kiểm toán nhằm giúp bạn đọc hiểu sơ bộ về hoạt động kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp.

 • Dịch vụ đánh giá đảm bảo (Assurance): là việc đánh giá khách quan các chứng cứ để đưa ra ý kiến về đối tượng được đánh giá (tổ chức, phòng ban, dự án, quy trình,…) và phạm vi công việc được đưa ra bởi kiểm toán. Kết quả kiểm toán được báo cáo lên BOD.
 • Dịch vụ tư vấn (Consulting): Kiểm toán thực hiện việc tư vấn về hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát, và quản trị theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Phạm vi công việc do khách hàng đề xuất.
 • Tính chất độc lập: Kiểm toán nội bộ được yêu cầu độc lập về mặt tổ chức thông qua việc báo cáo chức năng cho BOD/Ủy ban và báo cáo thủ tục hành chính cho CEO hoặc tương đương.
 • Tính chất khách quan: Kiểm toán nội bộ được yêu cầu khách quan của cá nhân trong hoạt động kiểm toán thông qua tuân thủ quy tắc đạo đức, tránh xung đột lợi ích, và phân tách trách nhiệm trong hoạt động kiểm toán.
 • Quy tắc đạo đức: Kiểm toán được yêu cầu tuân thủ quy tắc đạo đức bao gồm: trung thực, khách quan, bảo mật, và năng lực.
 • Kiến thức và kỹ năng của kiểm toán: Để thực hiện tốt vai trò kiểm toán, kiểm toán nội bộ cần trang bị đủ kiến thức và kỹ năng gồm: đạo đức nghề nghiệp; quản lý hoạt động kiểm toán; khung thực hành kiểm toán theo chuẩn quốc tế IPPF (International professional practice framework); kiến thức về rủi ro, kiểm soát, và quản trị; kiến thức về quản lý; kỹ năng truyền thông; kỹ năng phối hợp và hợp tác; kỹ năng mềm; cải tiến và đổi mới.

Bạn biết gì về kiểm toán nội bộ 2

Kiểm toán nội bộ bao gồm nhiều chức năng, hoạt động trong cơ cấu của một tổ chức (Ảnh minh họa)

Làm gì để có hệ thống KTNB tốt cho doanh nghiệp?

Để hoạt động kiểm toán nội bộ phát huy được hiệu quả, kiểm toán nội bộ cần được trang bị các kiến thức và kỹ năng:

 • Cách tổ chức bộ phận kiểm toán trong công ty, vai trò, nhiệm vụ, sứ mệnh, cơ cấu tổ chức và điều lệ kiểm toán
 • Cách thức lập kế hoạch kiểm toán năm
 • Cách thức lập kế hoạch cho từng đợt kiểm toán
 • Kỹ năng thu thập thông tin và phân tích dữ liệu
 • Áp dụng thống kê, phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của kiểm soát
 • Kỹ năng viết báo cáo, kiến nghị, và theo dõi kết quả kiểm toán
 • Hiểu về gian lận, và xây dựng các chương trình đánh giá, nâng cao nhận thức về gian lận trong tổ chức

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm toán nội bộ tại Việt nam- Viện FMIT® đối tác của viện IIA, Hoa Kỳ triển khai chương trình Kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA. Tại FMIT chúng tôi triển khai các khóa học kiểm toán nội bộ nền tảng (thực hành), khóa luyện thi chứng chỉ quốc tế kiểm toán CIA, và các khóa học liên quan khác về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, các khóa học về hệ thống quản lý: quản trị chiến lược, kế toán quản trị, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án, …. là những kiến thức không thể thiếu đối với vai trò kiểm toán.

Tại FMIT, với chính sách được học lại miễn phí trong 3 năm và hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và tư vấn về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, sẽ mang đến cho học viên những kiến thức giá trị nhất, thực tiễn, và theo thông lệ quốc tế.

Bạn biết gì về kiểm toán nội bộ 3

Học viên tham gia khóa đào tạo KTNB từ FMIT®

Tham gia các khóa học KTNB tại FMIT® bạn sẽ nắm được:

 • Chuẩn mực thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế
 • Có được kiến thức nền tảng sẵn sàng cho việc luyện thi chứng chỉ quốc tế CIA®
 • Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức.

Với chất lượng giáo dục cao đi từ lí thuyết đến thực tiễn, cụ thể, chi tiết, với những chia sẻ của những chuyên gia trong ngành nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết nhất. 


chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo