Hotline 09 88 54 00 11
Thi thử chứng chỉ quốc tế
Đối tác
chính thức
của PMI, ICI,
ISTQB & IIA
Chuyển giao
các
chuẩn mực
quốc tế
Đào tạo
và tư vấn
chuyên nghiệp
chuyên sâu
Chứng chỉ
có giá trị
toàn cầu
Đào tạo
hơn 2.500
Doanh nghiệp
& hơn 10.000
học viên

Đăng ký

HÃY ĐỂ FMIT LÀM CẦU NỐI MANG THÀNH CÔNG ĐẾN GẦN HƠN VỚI BẠN