Hội thảo Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® | Viện đào tạo FMIT
slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

Chủ đề tháng 6:

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN QUỐC TẾ COSO®

Thời gian: 08:30 - 11:30, Thứ năm, ngày 12/06/2014

Địa điểm: Khách Sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI

Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI ngày 28, 29, 30/03/2014

Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO® ngày 31, 01, 02/04/2014.

Nội dung chương trình:

  • Giới thiệu chuẩn COSO®
  • Hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Các thủ tục và quy trình kiểm soát
  • Xây dựng quy chế kiểm soát
  • Đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro
  • Hiện thực Kiểm soát nội bộ.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Thành Viên, Ban Giám Đốc
  • Ban Kiểm Soát Nội Bộ, Ban Kiểm Toán Nội Bộ, Ban Quản Trị Rủi Ro
  • Giám đốc khối, Trưởng phòng, Phó phòng ban chức năng, Phòng Pháp Chế
  • Các đối tượng khác quan tâm đến kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp

Để tham gia chương trình, vui lòng đăng ký trước 15:00, ngày 10/06/2014

Doanh nghiệp đăng ký và đặt trước câu hỏi cho chương trình xoay quanh chủ đề hội thảo theo form tại đây và gửi Email hoặc fax về cho ban tổ chức theo thông tin bên dưới.

Liên hệ:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726 - Di động: 093 77 66 175 (Mr. Kim)

Email: exchange@fmit.vn - Website: www.fmit.vn


FORM ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Người tham dự cần điền đầy đủ thông tin bên dưới:
 
Đăng kí
Liên hệ