Hotline 0708 25 99 25
Thi thử chứng chỉ quốc tế
Đối tác
chính thức
của PMI, ICI,
GInI & IIA
Chuyển giao
các
chuẩn mực
quốc tế
Đào tạo
và tư vấn
chuyên nghiệp
chuyên sâu
Chứng chỉ
có giá trị
toàn cầu
Đào tạo
hơn 5.000
Doanh nghiệp
& hơn 20.000
học viên

Thi thử

MỤC TIÊU CỦA KỲ THI

 • Giúp thí sinh làm quen và tiếp xúc với cấu trúc đề thi
 • Đánh giá lại kiến thức cũng như mức độ hiện tại của bản thân
 • Tăng cường sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm cho thí sinh trước kỳ thi chính thức

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

khai-quat-chung-chi-03 khai-quat-chung-chi-0 khai-quat-chung-chi-07

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN PMP®

Là chứng chỉ về quản lý dự án quốc tế được công nhận trên toàn cầu bởi Học viện Quản lý dự án PMI®. Sở hữu chứng chỉ PMP® đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và nâng cao thu nhập cho bản thân.

Thể lệ: Đề thi gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn. Chọn phương án đúng nhất. Thời lượng làm bài 60 phút và không được sử dụng tài liệu.

Đối tượng tham dự:

 • Các giám đốc dự án
 • Kỹ sư dự án
 • Giám sát thi công
 • Những nhà tư vấn dự án
 • Các thành viên của phòng quản lý dự án

GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN NỘI CIA® (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR)

CIA® là chứng chỉ danh giá nhất thế giới và là chứng chỉ duy nhất được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ; là điều kiện ưu tiên trong lựa chọn các ứng viên cho vị trí kiểm toán nội bộ tại các tập đoàn trên toàn thế giới.

Đạt được chứng chỉ CIA® đồng nghĩa với năng lực của bạn được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, tạo sự khác biệt giữa bạn và những người khác, nâng cao giá trị bản thân, tăng cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập.

Thể lệ: Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm được rút ngắn lại từ cấu trúc đề thi chuẩn quốc tế. Thời lượng làm bài là 60 phút và không được sử dụng tài liệu

Đối tượng tham dự:

 • Các giám đốc kiểm toán nội bộ
 • Các giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc các phòng ban
 • Các đối tượng khác công tác trong lĩnh vực liên quan đến kiểm toán nội bộ

GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ CSCP®

Chứng chỉ CSCP® là chứng chỉ đầu tiên được công nhận trên toàn thế giới về quản lý chuỗi cung ứng. Chứng chỉ CSCP® có tầm bao quát không những cho các hoạt động nội bộ mà là bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp, xuyên suốt các hoạt động trong công ty, và các hoạt động với khách hàng.

Là chứng chỉ nền tảng về chuỗi cung ứng được công nhận rộng rãi trên toàn cầu Và là từ khóa được hàng ngàn người và nhà tuyển dụng tìm kiếm, cung cấp cho bạn được cách vận hành và quản lý chuỗi cung ứng một cách tốt nhất; phân biệt bạn với những người khác về kiến thức trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

Thể lệ: Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm được rút ngắn lại từ cấu trúc đề thi chuẩn quốc tế. Thời lượng làm bài là 60 phút và không được sử dụng tài liệu

Đối tượng tham dự:

 • Các giám đốc chuỗi cung ứng
 • Các giám đốc kế hoạch
 • Giám đốc các phòng ban
 • Giám đốc sản xuất
 • Các đối tượng khác công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuỗi cung ứng

Chứng chỉ kiểm soát nội bộ CICS®

Công nhận năng lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm soát nội bộ được cấp bởi Viện Kiểm soát nội bộ ICI® Hoa Kỳ.

Thể lệ: Đề thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm được rút ngắn lại từ cấu trúc đề thi chuẩn quốc tế. Thời lượng làm bài là 60 phút và không được sử dụng tài liệu

Đối tượng tham dự:

 • Các giám đốc kiểm soát nội bộ
 • Các giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc các phòng ban
 • Nhân viên kế toán quản trị
 • Nhân viên ban kiểm soát nội bộ
 • Các đối tượng khác công tác trong lĩnh vực liên quan đến kiểm soát nội bộ
HÃY ĐỂ FMIT LÀM CẦU NỐI MANG THÀNH CÔNG ĐẾN GẦN HƠN VỚI BẠN