Quản trị hiện đại & chuyển đổi số

Quản trị chiến lược và chuyển đổi số là quá trình tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách áp dụng công nghệ số và các phương pháp quản lý hiện đại để nâng cao hiệu quả và tăng cường sức cạnh tranh. Điều này bao gồm việc chuẩn hóa kiến trúc quản trị của tổ chức áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và sử dụng các công nghệ tiên tiến như ERP, APS, SCEM, TMS, WMS, CRM, SRM, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain, IoT và các phương thức tiếp cận khác để tổ chức và quản lý thông tin, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Quản trị chiến lược và chuyển đổi số là những khái niệm không thể tách rời trong kinh doanh hiện đại. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp đã bắt đầu nhận ra rằng việc ứng dụng các công nghệ số và phương pháp quản lý hiện đại là không thể thiếu để giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai. Quản trị hiện đại là một phương pháp quản lý cải tiến với mục tiêu tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó bao gồm các phương pháp quản lý mới như Quản trị chiến lược hiện đại, Lean Management, Agile Management, Six Sigma, và Total Quality Management (TQM), Thiết kế trải nghiệm khách hàng, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng hiện đại, quản trị rủi ro, quản lý dự án,… để giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và giảm chi phí tổng thể.

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi các hoạt động điều hành và thông tin vào môi trường số hóa. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain, IoT và Big Data đã được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của kinh doanh để nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động công ty. Các công nghệ này giúp cho việc quản lý thông tin, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện trải nghiệm khách hàng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Việc áp dụng quản trị hiện đại và chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Nó giúp tăng cường sức cạnh tranh, giảm chi phí, tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, nó còn giúp các doanh nghiệp tăng cường thịnh vượng bền vững và đáp ứng các yêu cầu của thị trường ngày càng cạnh tranh.

Áp dụng quản trị hiện đại và chuyển đổi số trong doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như sau:

 • Tăng cường sức cạnh tranh: Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và phương pháp quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh với các đối thủ trong ngành. Nó giúp doanh nghiệp nhanh chóng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ hiện tại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh.
 • Giảm chi phí: Sử dụng công nghệ số và phương pháp quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất, loại bỏ các bước không cần thiết, giảm lãng phí và tăng năng suất lao động. Điều này có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể trong dài hạn.
 • Tăng năng suất: Áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại như Lean Management, Six Sigma và TQM giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, tăng năng suất và sự hiệu quả của mình.
 • Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Việc áp dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Nó cho phép doanh nghiệp tương tác với khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn, từ đó đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo ra niềm tin và lòng trung thành với doanh nghiệp.
 • Thích ứng với thị trường ngày càng cạnh tranh: Quản trị hiện đại và chuyển đổi số giúp doanh nghiệp thích ứng với thị trường ngày càng cạnh tranh. Nó giúp doanh nghiệp nắm bắt được các xu hướng mới, đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của thị trường và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh và duy trì sự phát triển bền vững trong dài hạn.

NGUYÊN TẮC HÀNG ĐẦU CỦA QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

 • Quản trị rủi ro (Risk Management)
 • Quản lý sự thay đổi (change-ready)
 • Quản trị, lãnh đạo và văn hóa (Governance, Leadership & Culture)
 • Chiến lược (Strategy)
 • Sáng tạo (Innovation)
 • Linh hoạt (Agile)
 • Giá trị và tinh gọn (Value & Lean)
 • Tích hợp công nghệ (end-to-end connectivity)
 • Hợp tác với các bên liên quan (Collaboration).

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Tiếp cận toàn cảnh và hệ thống về kiến trúc hệ thống quản trị từ đó thấy được một cách tổng quan và hiểu ý nghĩa và sứ mệnh của các dự án thay đổi tạo giá trị ở những phương diện khác nhau từ hoạt động quản trị của Hội đồng, chiến lược, văn hóa tổ chức, năng lực tổ chức, chiến lược hoạt động, toàn bộ chuỗi cung ứng, và các thành phần khác trong mô hình kinh doanh
 • Xây dựng và thay đổi chiến lược trong tổ chức từ chiến lược kinh doanh, các chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng, chiến lược nhân sự, chiến lược sản xuất, chiến lược đổi mới, … và sự nhất quán giữa các chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
 • Sử dụng quản trị đổi mới sáng tạo như là nền tảng để tạo nên các loại chiến lược, nghiên cứu về các con đường đổi mới và phương tiện đổi mới vận dụng trọng xây dựng các loại chiến lược
 • Sử dụng các công cụ hiện đại như: thiết kế trải nghiệm khách hàng CXJM, tư duy thiết kế (design thinking, HCD), đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để khai phá cơ hội mới, đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
 • Đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động: liên kết từ mục tiêu chiến lược đến mục tiêu hệ thống và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán bằng mô hình đo lường tích hợp (Integrated Measurement Model) và các công cụ về quản lý mục tiêu: KPI, Balanced Scorcard, KRI, OKR, OGSM.
 • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại để theo dõi, cải tiến liên tục (10%) và cải tiến đột phá (10X) như lean, 6 sigma, quản trị rủi ro, và 10X breakthrough.
 • Hiểu và vận dụng hệ thống công nghệ hiện đại và thông tin trong quản trị, giúp khai thác sức mạnh và tăng cường mức độ chính xác trong ra quyết định.
 • Áp dụng quy trình quản lý thay đổi nhằm giúp quá trình thực hiện các dự án chiến lược theo phương pháp mới Agile được triển khai hiệu quả
 • Cuối cùng là mô hình về kiến trúc quản trị hiện đại giúp tích hợp các hệ thống công nghệ mới nhất trong thời đại Industrie 4.0 như ERP, APS, SCEM, TMS, WMS, CRM, SRM, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, blockchain, IoT và các phương thức tiếp cận khác để tổ chức và quản lý thông tin, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện trải nghiệm khách hàng, giúp tổ chức gắn kết các hệ thống quản trị trong một bức tranh thể hiện triết lý vận hành nhất quán trong tổ chức tạo cơ sở vận hành cho tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Quản lý cấp cao, Bộ phận chiến lược
 • Quản lý các bộ phận và các phòng ban
 • Ban chuyển đổi số
 • Các nhà tư vấn, đào tạo về chuyển đổi số

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về Quản trị hiện đại & Chuyển đổi số doanh nghiệp
 • Hiểu được các thức xây dựng, lựa chọn, đánh giá, cải tiến chiến lược
 • Sử dụng các mô hình hiện đại nhất hiện nay trong việc xây dựng, triển khai, đánh giá, cải tiến chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại
 • Hiểu cách thức tích hợp các hệ thống công nghệ trong khung quản trị hiện đại của tổ chức.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

Hoàn thành chương trình và vượt qua kỳ thi cuối khóa, học viên được cấp chứng nhận chuyên gia quản trị hiện đại & Chuyển đổi số theo chuẩn quốc tế, do Viện FMIT® cấp.


KHÓA HỌC KHÁC

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Quản trị chiến lược, toàn cầu hóa
 • Mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị
 • Giới thiệu về kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại
 • Các loại chiến lược trong tổ chức
 • Thực hành 1: Penang Mutiara Hotel, Dell Inc, Flextronics Inc., Tesco vs. WebVan
 • Đánh giá bối cảnh và tác động
 • Kế hoạch tổ chức
 • Lợi thế cạnh tranh
 • Chiến lược hoạt động
 • Phân tích SWOT
 • Phân tích ma trận Growth – Share
 • Phân tích PESTLE
 • Phân tích 5-forces
 • Thực hành 2: Phân tích bối cảnh
 • Chủ đề về chiến lược và hình thành chiến lược
 • Toàn cầu hóa
 • Chiến lược thâm nhập thị trường
 • Chiến lược đa quốc gia vs. toàn cầu
Chuyên đề 2:
Quản trị, Văn hóa, và Quản lý sự thay đổi
 • Nguyên tắc vận hành khung chiến lược
 • Quản trị công ty
 • Thực hành 3: Your Money Incorporated (YMI), Unfathomable Software Incorporated (USI)
 • Cấu trúc tổ chức và xây dựng năng lực
 • Các loại hình cơ cấu tổ chức
 • Phân quyền và trách nhiệm
 • Năng lực và đào tạo
 • Quy tắc đạo đức và văn hóa tổ chức
 • Thực hành 4: xây dựng văn hóa và quy tắc ứng xử
 • Quản lý sự thay đổi
 • Các phương pháp lãnh đạo
 • Lý thuyết tạo động lực
Chuyên đề 3:
Mô hình kinh doanh, Con đường chiến lược và phương tiện thực hiện

 

 • Khung về mô hình kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh CANVAS
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Các tầng chiến lược và quan hệ giữa các tầng chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động
 • Các loại chiến lược (chuỗi cung ứng, sản xuất, cung ứng, phân phối, quan hệ nhà cung cấp, quan hệ khách hàng,…)
 • Đổi mới chiến lược
 • Nền tảng giá trị FOV
 • Các hình thức đổi mới sản phẩm và chiến lược
 • Tầm nhìn về chiến lược
 • 7 Con đường về chiến lược
 • Các phương tiện hiện thực chiến lược
 • Tạo danh mục đổi mới chiến lược
 • Chu trình đổi mới chiến lược
 • Thực hành 5: Lựa chọn con đường và phương tiện cho chiến lược: Digibatics Analytics Ltd
Chuyên đề 4:
Tối ưu hóa chiến lược chuỗi cung ứng
 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng
 • Chuỗi cung ứng tinh gọn và chuỗi cung ứng linh hoạt
 • Hiện thực 3Vs
 • Dự báo
 • S&OP
 • Kế hoạch các nguồn lực chính của tổ chức
 • Chuyển đổi số và phần mềm quản lý từ MRP đến ERP
Chuyên đề 5:
Quản lý quan hệ khách hàng CRM và Thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh

 

 • Quan hệ khách hàng và phân khúc
 • Marketing dựa trên phân khúc khách hàng
 • Chiến lược CRM cho phân khúc
 • Phạm vi và hoạt động của CRM
 • Giới thiệu về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
 • Chu trình thiết kế trải nghiệm khách hàng (CXJM)
 • Thực hành 6: Thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh
 • Công nghệ và chuyển đổi số về CRM
Chuyên đề 6:
Quản lý quan hệ đối tác cung ứng SRM, và công nghệ quản lý
 • Quan hệ nhà cung cấp và phân loại
 • Các quy trình quản lý quan hệ nhà cung cấp SRM
 • Chiến lược cung ứng và liên minh
 • Các bước hình thành liên minh chiến lược
 • Các thước đo và đánh giá quan hệ cung ứng
 • Thực hành 7: Case study về quản lý nhà cung cấp chiến lược
 • Phần mềm và chuyển đổi số trong quản lý nhà cung cấp SRM
Chuyên đề 7:
Cơ cấu tổ chức, thiết lập mục tiêu và đánh giá hiệu suất của toàn hệ thống và các phòng ban
 • Các loại cơ cấu tổ chức
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức
 • Thiết kế chức năng nhiệm vụ
 • Thiết lập mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động
 • Hệ thống đánh giá kết quả và mô hình tích hợp
 • Lựa chọn mục tiêu đánh giá
 • Thiết lập KPI
 • Giới thiệu các thước đo về khách hàng, hoạt động, tài chính, …
 • Balanced Scorecard
 • Nguyên tắc và thành phần của Balanced Scorecard
 • Thiết lập OKR chỉ số mục tiêu – kết quả chính
 • Đặc điểm và thành phần của OKR
 • Thực hành 7: Thiết lập KPI, OKR, Balanced Scorecard & Burger King
Chuyên đề 8:
Quản trị rủi ro chiến lược
 • Giới thiệu COSO và 20 nguyên tắc quản trị rủi ro
 • Thiết lập khẩu vị và chỉ số rủi ro KRI cho chiến lược
 • Nhận diện rủi ro chiến lược
 • Phân tích rủi ro chiến lược
 • Xử lý và điều chỉnh chiến lược
 • Đánh giá lựa chọn chiến lược
 • Báo cáo hệ thống quản trị rủi ro
 • Thực hành 8: Quản trị rủi ro chiến lược
Chuyên đề 9:
Cải tiến liên tục và tối ưu hệ thống
 • Chuỗi cung ứng tinh gọn
 • Lean
 • Cấu trúc Lean
 • Các thành phần của Lean
 • Lưu đồ dòng chảy giá trị
 • 8 lãng phí và kỹ thuật loại bỏ
 • 6 sigma
 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Triết lý và các công cụ của TQM
Chuyên đề 10:
Các hệ thống công nghệ hiện đại
 • Các ứng dụng IT trong quản trị
 • Kiến trúc hệ thống thông tin
 • Các loại công nghệ ứng dụng trong chuỗi
 • ERP
 • APS
 • SCEM
 • WMS
 • TMS
 • Các công nghệ mới nổi (IoT, Blockchain, AI, điện toán đám mây, máy học, phân tích dữ liệu, sensor và telematics, control towers, 3D printing, thực tế ảo,..)
 • Quản lý và thu thập dữ liệu trong chuỗi cung ứn
 • Các ứng dụng trung gian
 • Cơ sở dữ liệu
 • Quản lý toàn vẹn dữ liệu
 • Doanh nghiệp điện tử
Chuyên đề 11:
An ninh thông tin, Khung kiểm soát IT, và phục hồi thảm họa
 • An ninh thông tin và chính sách kiểm soát liên quan an ninh mạng
 • Xác thực, quyền, và mã hóa
 • Bảo vệ thông tin
 • Khung kiểm soát IT
 • Xử lý thông tin tự động
 • Phục hồi thảm họa

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI & CHUYỂN ĐỔI SỐ

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI & CHUYỂN ĐỔI SỐ 05/08/2023 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

10 buổi

Live-training 15.000.000
02/12/2023 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
10 buổi Live-training 15.000.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 5% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 5% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

6 + 11 =
 

Gửi ý kiến

1 Bình luận
Gửi bình luận
6 + 11 =
 • LƯƠNG DUY ĐẮC - MARKETING DIRECTOR TẠI GM COMMUNICATIONS, JSC

  Tôi rất hài lòng và đánh giá cao về kiến thức cũng như các Case study thực tế trong suốt quá trình tham gia khóa CHIẾN LƯỢC & QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI tại FMIT. Đặc biệt, trong vai trò quản trị tôi học được nhiều điểm mới trong công tác đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động thông qua các công cụ hiện đại được cập nhật mới nhất theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra, các Case Study thực tế giúp tôi hiểu, đồng thời có thêm góc nhìn về mặt chiến lược và vận dụng hệ thống bài bản trong việc xây dựng, triển khai đánh giá và cải tiến chiến lược của Công ty trong tương lai. Rất cảm ơn Thầy Tùng và các bạn BP. Đào Tạo của FMIT đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều về mặt tài liệu, cũng như giải đáp các thắc mắc trong suốt quá trình tôi tham gia khóa học.

  17-05-2023 15:00:35

  Fmit.vn trả lời

  17-05-2023 15:02:55

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo