Quản lý chuỗi cung ứng

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

Quản lý chuỗi cung ứng ra đời từ năm 1982, được phát triển và ứng dụng như một trào lưu quản lý mới trong giai đoạn hiện tại trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ của nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến như: ERP, TMS, WMS, ASP, RFID,… cùng với nhiều kỹ thuật mới như S&OP, POS, VMI, SRM,… đã làm cho chuỗi cung ứng trở thành một công cụ cạnh tranh không thể thiếu ở hầu hết các tập đoàn và công ty trên toàn thế giới.

Chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm toàn bộ hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp như: quản lý sản xuất, quản lý tồn kho, mua sắm, phân phối, dịch vụ khách hàng, dự báo nhu cầu, chiến lược hoạt động, quản lý đối tác chiến lược, thiết lập quan hệ với nhà cung cấp chiến lược (SRM), khách hàng chiến lược (CRM),.. làm tăng hiệu quả hoạt động nội bộ và toàn chuỗi.

Quản lý chuỗi cung ứng đã hình thành 5 cấp độ như sau:

 • Cấp 1 (Multiple dysfunction) – doanh nghiệp quản lý lạc hậu, thiếu phương pháp và nhiều sai lầm.
 • Cấp 2 (Semi-functional enterprise) – doanh nghiệp cố gắng tối ưu mục tiêu của từng phòng ban, dẫn đến rời rạc và xung đột, thiếu đồng bộ.
 • Cấp 3 (Integrated enterprise) – doanh nghiệp phối hợp nhịp nhàng trong từng tổ chức, khai thác kiến thức bên trong, chia sẻ thông tin giữa các bộ phận để tối ưu hoạt động của tổ chức, sử dụng được ERP một cách hiệu quả.
 • Cấp 4 (Extended enterprise) – doanh nghiệp kết hợp và quản lý đối tác thông qua chia sẻ, hợp tác với đối tác chính và xây dựng được chuỗi cung ứng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
  Cấp 5 (Orchestrated enterprise) – Doanh nghiệp đồng bộ và hệ thống, hiện thực chuyển đổi số toàn bộ (end-to-end) trong chuỗi, bảo mật (security), khai thác dữ liệu (data-driven), thích ứng sự thay đổi (change ready), tích hợp rủi ro xây dựng tính trường tồn (resilience), đồng bộ con người và quy trình (orchestrating process and people).

Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới mô hình quản lý từ việc quản lý sản xuất rời rạc tiến lên cấp độ cân bằng nguồn lực phù hợp với nhu cầu, tích hợp và tối ưu hiệu quả hoạt động bên trong của doanh nghiệp và ứng dụng các kỹ thuật quản lý cho toàn chuỗi cung ứng bao gồm doanh nghiệp và các đối tác chiến lược nhằm đạt được mục tiêu về dịch vụ khách hàng và tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động, FMIT triển khai chương trình quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR – chuẩn mực hàng đầu thế giới về thiết kế, vận hành, và đánh giá cải tiến chuỗi cung ứng.

Ra đời từ những năm 1990 đến nay, mô hình SCOR® (Supply Chain Operation Reference Model) đã trở thành một trong những chuẩn mực về chuỗi cung ứng hàng đầu thế giới được nhiều công ty ở các lĩnh vực khác nhau tham chiếu và vận dụng để phát triển chuỗi cung ứng của họ. Hoạt động chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® bao gồm 6 quy trình (Plan, Make, Source, Deliver, Return, Enable) – lập kế hoạch, sản xuất dịch vụ, mua sắm, phân phối, logistics ngược, và hệ thống quy trình công nghệ). Triết lý quản lý theo chuỗi cung ứng là theo chiều ngang (horizontal) khác với phương pháp quản lý cũ là theo phòng ban (vertical). Quản lý chuỗi cung ứng phối hợp nhịp nhàng, làm gia tăng giá trị và vai trò của logistics, giao nhận, tồn kho, dịch vụ khách hàng, quản lý nhà cung ứng, kế hoạch nguồn lực, chiến lược sản xuất, dự báo, … mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Nếu như phương pháp quản lý cổ điển lạc hậu và chứa nhiều xung đột làm giảm hiệu quả của tổ chức như: dự báo tồn kho thiếu chính xác, mua hàng không hiệu quả, thiếu thông tin trong ra quyết định, dự báo thiếu chính xác, sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu, … thì chuỗi cung ứng sẽ là giải pháp giúp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng cung cầu, kết nối các phòng ban, có thông tin ra quyết định chính xác,…

Để triển khai chuỗi cung ứng thành công, có 03 đối tượng cần được thay đổi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức đó là: con người được đào tạo theo phương pháp mới, quy trình quản lý được viết lại theo cách mới, và công nghệ hiện đại được tích hợp vào tổ chức.

Chương trình này được thiết kế dành cho các công ty muốn thay đổi phương pháp quản lý từ phòng ban sang phương pháp quản lý chuỗi cung ứng; các công ty đa quốc gia đã và đang triển khai mô hình quản lý chuỗi cung ứng; các công ty đã và đang triển khai hệ thống ERP và cần đào tạo nhân sự để sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống này; các công ty đang có kế hoạch triển khai hệ thống ERP và các công nghệ trong chuỗi cung ứng, logistics, quản lý kho tập trung,…

1. Mục tiêu chương trình

 • Giúp các nhà quản lý có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng
 • Giúp các nhà quản lý nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới
 • Giúp các nhà quản lý có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Giúp các nhà quản lý có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống
 • Đào tạo theo tiêu chuẩn SCOR® được công nhận rộng rãi trên toàn cầu

2. Đối tượng tham gia

 • Ban lãnh đạo, Ban giám đốc
 • Giám đốc chuỗi cung ứng
 • Phòng mua hàng, phòng cung ứng, phòng kế hoạch, Phòng logistics, Kho vận
 • Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, CIO

3. Chứng nhận sau khóa đào tạo

 • Hoàn tất khóa học, học viên được Viện FMIT® cấp chứng chỉ Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®.
 • Học viên có được kiến thức nền tảng để tiếp tục luyện thi chứng chỉ quốc tế CSCP® do APICS® cấp.

KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 • Giới thiệu về chuỗi cung ứng
 • Các giai đoạn trưởng thành của chuỗi cung ứng
 • Quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại
 • Các mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng
 • Các loại chuỗi cung ứng
 • Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch chiến lược và chiến lược chuỗi cung ứng
 • Giai đoạn phát triển từ MRP sang ERP
 • Các chiến lược hoạt động (ETO, MTS, MTO, ATO)
 • Chỉ số đánh giá trong chuỗi cung ứng
 • Các quy trình hoạt động (intermittent, flow, cell, project)
 • Tác động của các hệ thống và triết lý mới
Chuyên đề 2:
Quản lý nhu cầu và dự báo
 • Quy trình quản lý nhu cầu
 • Chia sẻ dữ liệu giữa các đối tác trong chuỗi
 • Tính chất của nhu cầu
 • Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc
 • Quy trình dự báo
 • Nguyên tắc dự báo
 • Kỹ thuật dự báo
 • Các phương pháp dự báo intrinsic, extrinsic, và chuyên gia
 • Theo dõi dự báo và các chỉ số theo dõi
 • Xử lý sai số dự báo
Chuyên đề 3:
Quản lý và tối ưu nguồn lực toàn tổ chức – quy trình S&OP
 • Xác định nhóm sản phẩm/ dịch vụ
 • Giới thiệu quy trình tích hợp S&OP và lợi ích
 • Quy trình thực hiện S&OP
 • Chiến lược hoạt động
 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch ở các chiến lược khác nhau và kịch bản
 • Cân bằng và tối ưu nguồn lực toàn tổ chức
 • Quản lý định mức nguồn lực chung - BOR
Chuyên đề 4:
Kế hoạch sản phẩm – dịch vụ (Master Scheduling)
 • Quy trình lập kế hoạch sản phẩm – dịch vụ
 • Tiến độ tổng thể và quan hệ với bán hàng ATP (Available to Promise)
 • Lý thuyết giới hạn TOC
 • Kỹ thuật Drum-rope-buffer
 • Quản lý nút thắc cổ chai và lập hồ sơ RCCP
 • Phương pháp lập tiến độ tổng thể hiệu quả
Chuyên đề 5:
Kế hoạch quản lý yêu cầu Nguyên vật liệu

 
 • Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP
 • Các loại cấu trúc sản phẩm BOM
 • Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu
 • Phương pháp lập kế hoạch nguyên vật liệu (offsetting và exploding)
 • Sử dụng và quản lý kế hoạch độ ưu tiên
 • Phần mềm lập kế hoạch nguyên liệu MRP và ERP
Chuyên đề 6:
Quản lý năng lực sản xuất – dịch vụ (Capacity Requirement Plan)
 • Giới thiệu
 • Quản lý năng lực
 • Quy trình lập xác định năng lực
 • Tính các chỉ số năng lực tổ chức (giờ định mức, hiệu suất,..)
 • Cân đối năng lực sản xuất với năng lực yêu cầu
 • Kế hoạch yêu cầu năng lực
 • Kiểm soát độ ưu tiên các đơn hàng
Chuyên đề 7:
Quản lý tồn kho
 • Giới thiệu tồn kho
 • Các loại tồn kho và mục đích
 • Tính chi phí kho và chi phí liên quan
 • Định giá tồn kho
 • Lập kế hoạch tồn kho
 • Phân loại tồn kho
 • Chính sách tồn kho tổng thể
 • Quản lý tồn kho tổng thể
 • Tính vòng quay tồn kho
 • Tính số ngày sử dụng kho
 • Chi phí tồn kho
 • Báo cáo tài chính và tồn kho
 • Tồn kho thành phần
 • Tính thời điểm đặt hàng
 • Tính số lượng đặt hàng
 • Chính sách tồn kho thành phần
 • Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập
 • Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục
 • Phương pháp phân loại tồn kho ABC
 • Phương pháp kiểm soát tồn kho
 • Phương pháp kiểm kê tồn kho
Chuyên đề 8:
Quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng – CRM và SRM
 • Quản lý quan hệ khách hàng CRM
 • Phân khúc thị trường
 • Chiến lược CRM
 • Sử dụng công nghệ trong CRM
 • Quản lý quan hệ nhà cung cấp SRM
 • Mua hàng
 • Trách nhiệm chiến lược của mua hàng
 • Các loại cấu trúc tổ chức của mua hàng
 • Mua hàng chiến lược và mua hàng chiến thuật
 • Các bước mua hàng chiến lược
 • Quy trình mua hàng chiến thuật
 • Quản lý quan hệ nhà cung ứng
 • Quản lý liên minh chiến lược
Chuyên đề 9:  
Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Xây dựng hệ thống phân phối
 • Kênh phân phối
 • Tối ưu hóa kênh phân phối
 • Tích hợp với chuỗi cung ứng
 • Logistics
 • Logistics trong quan hệ với chuỗi cung ứng
 • Quản lý tồn kho trong hệ thống phân phối – kỹ thuật DRP
 • Các loại hình vận chuyển
 • Quản lý kho bãi
 • Các loại kho bãi và mục đích
 • Lưu kho
 • Logistic ngược và trách nhiệm phát triển bền vững
Chuyên đề 10:
Chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong chuỗi
 • Ứng dụng IT trong chuỗi cung ứng
 • Kiến trúc hệ thống thông tin
 • Các loại công nghệ ứng dụng trong chuỗi
 • ERP
 • APS
 • SCEM
 • WMS
 • TMS
 • Quản lý và thu thập dữ liệu trong chuỗi
 • Các ứng dụng trung gian
 • Quản lý tin cậy và trung thực dữ liệu
 • Doanh nghiệp điện tử E-Business

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ SCOR®

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC  ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® 26/03/2023 Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
10 buổi Live-training 10.500.000
26/03/2023
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
10 buổi Trực tiếp tại HCM 11.500.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 5% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 5% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

3 + 9 =
 

Gửi ý kiến

63 Bình luận
Gửi bình luận
3 + 9 =
 • Vo duc vu

  Ad cho hỏi: có lớp học tại bình dương tháng 7 này không vậy?

  05-07-2018 22:03:28

  Fmit.vn trả lời

  Chào Anh Vu

  Cám ơn anh đã quan tâm chương trình Quản lý chuỗi cung ứng tại FMIT. Hiện tại chương trình đang được tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Lịch khai giảng chi tiết sắp tới anh vui lòng tham khảo dưới đây:

  LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

  KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
  Quản lý chuỗi cung ứng
  chuẩn SCOR®
  TP. HCM 21/07/2018 Thứ 7 & chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (21,22,28,29/07/2018)
  HÀ NỘI 08/09/2018 Thứ 7 & chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (8,9,15,16/09/2018)
  Học viên có nhu cầu mua thêm tài liệu gốc chuyên sâu từng lĩnh vực của APICS®: 2.000.000 VNĐ/bộ
  (tài liệu gồm 05 bộ, tham khảo outline).

  Học phí: 7.500.000 vnd

  Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.

  Ưu đãi:

  1. Ưu đãi 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 15 ngày.
  2. Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
  3. Ưu đãi 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

  Chính sách học lại:

  1. Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

   

  Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, anh vui lòng liên hệ ban tư vấn để được xếp lớp và nhận các ưu đãi từ FMIT nhé! Cảm ơn anh!

  06-07-2018 15:40:04

 • Trương Thị Ngọc Châu

  Cho mình xin chi tiết về chương trình học và lịch khai giảng vào tháng 07. Phí học là bao gồm tài liệu chưa trung tâm?

  23-06-2018 17:03:11

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Ngọc Châu!

  FMIT đã gửi chị chi tiết nội dung chương trình và lịch khai giảng khóa học đến email của chị rồi. Chị kiểm tra email nhé.

  Học phí chưa bao gồm phí tài liệu chị nhé. Chị xem chi tiết thông tin khóa học dưới đây:

  LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

  KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
  Quản lý chuỗi cung ứng
  chuẩn SCOR®
  TP. HCM 21/07/2018 Thứ 7 & chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (21,22,28,29/07/2018)
  HÀ NỘI 03/07/2018 Thứ 3, 4, 5, 6
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (3, 4, 5, 6/07/2018)
  Học viên có nhu cầu mua thêm tài liệu gốc chuyên sâu từng lĩnh vực của APICS®: 2.000.000 VNĐ/bộ
  (tài liệu gồm 05 bộ, tham khảo outline).

  Học phí: 7.500.000 vnd

  Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.

  Ưu đãi:

  1. Ưu đãi 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 15 ngày.
  2. Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
  3. Ưu đãi 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

  Chính sách học lại:

  1. Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

  06-07-2018 15:40:47

 • Ngọc

  Gửi cho tôi xin khóa học vào tháng 07 Tôi muốn tìm hiểu chi tiết hơn về khóa học này. Mong ad có thể cho mình biết thêm thông tin qua email với nhé. Xin cảm ơn

  16-06-2018 23:28:49

  Fmit.vn trả lời

  Chào Ngọc

  FMIT đã gửi bạn chi tiết nội dung chương trình và lịch khai giảng khóa học đến email của bạn rồi. bạn kiểm tra Email nhé.

  LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

  KHU VỰC

  NGÀY KHAI GIẢNG

  THỜI GIAN HỌC

  THỜI LƯỢNG

  TP. HCM

  21/07/2018

  Thứ 7 & chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00

  04 ngày
  (21,22,27,28/07/2018)

  HÀ NỘI

  03/7/2018

  Thứ 3,4,5,6
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00

  04 ngày
  (03,04,05,06/07/2018)

  Học phí: 7.500.000 vnd

  • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.
  • Ưu đãi:
  • Ưu đãi 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 15 ngày.
  • Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
  • Ưu đãi 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

  CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

  Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

  20-06-2018 10:19:44

 • NGọc

  Khóa học ở Hà Nội lại ko học vào thứ 7 chủ nhật mà lại học rơi vào ngày thường hả ban? Khi nào có khóa học vào thứ 7 và chủ nhật ở Hà Nội bạn? Mình đăng ký học lần này và trong vòng 3 năm nếu mình muốn học lại là có thể học miễn phí đúng ko bạn.

  14-06-2018 11:08:59

  Fmit.vn trả lời

  Chào Ngọc

  FMIT đã gửi bạn chi tiết nội dung chương trình và lịch khai giảng khóa học đến email của bạn rồi. bạn kiểm tra Email nhé.

  LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN SCOR®

  KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
  Quản lý chuỗi cung ứng
  chuẩn SCOR®
  TP. HCM 21/07/2018 Thứ 7 & chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (21,22,28,29/07/2018)
  HÀ NỘI 03/07/2018 Thứ 3, 4, 5, 6
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (3, 4, 5, 6/07/2018)
  Học viên có nhu cầu mua thêm tài liệu gốc chuyên sâu từng lĩnh vực của APICS®: 2.000.000 VNĐ/bộ
  (tài liệu gồm 05 bộ, tham khảo outline).

  Học phí: 7.500.000 vnd

  • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.
  • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

  Ưu đãi:

  • Ưu đãi 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 15 ngày.
  • Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
  • Ưu đãi 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

  CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

  Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

  20-06-2018 10:29:14

 • Pham Thi Ngoc Diep

  Mình muốn luyện thi CSCP thì học khoá này là khoá supply chain fundamental phải không bạn?

  27-05-2018 10:35:24

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Diệp,

  Hiện tại FMIT đang triển khai rất nhiều chương trình đào tạo, trong đó bao gồm chương trình Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR và chương trình Luyện thi CSCP. Chị có thể đăng ký khóa luyện thi CSCP tại FMIT.

  Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt trong kì thi quốc tế, FMIT khuyên chị nên tham gia khóa học Quản lý chuỗi cung ứng (supply chain) trước để cung cấp những kiến thức nền tảng, sau đó tham gia lớp luyện thi CSCP.  Cám ơn chị.

   

  10-08-2018 15:51:36

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo