Luyện thi CSCP®

GIỚI THIỆU LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ - QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CSCP®

- CSCP® (Certified Supply Chain Professional) –được công nhận toàn cầu về quản lý chuỗi cung ứng do APICS® cấp là một trong những chứng chỉ uy tín hàng đầu thế giới. Hiện tại đã có hơn 16,000 chuyên gia tại 79 quốc gia đã lấy được chứng chỉ này.

- Sở hữu chứng chỉ CSCP® đồng nghĩa với việc năng lực của bạn được công nhận là chuyên gia ở cấp độ toàn cầu, giá trị của bạn được nâng cao, kiến thức của bạn vững vàng và đủ khả năng để giúp công ty nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh.

Luyện thi CSCP

- Tại Việt Nam, những học viên đã tham gia khóa học Quản lý chuỗi cung ứng căn bản tại FMIT® có thể tiếp tục mở rộng kiến thức và tham gia chương trình luyện thi và thi chứng chỉ CSCP® nhằm củng cố và khẳng định năng lực của bản thân.

- Chương trình luyện thi này được thiết kế dành cho các cá nhân đã tham gia khóa quản lý chuỗi cung ứng cơ bản hoặc những cá nhân có nhu cầu thi chứng chỉ CSCP® cần môi trường tương tác với giảng viên và học viên khác để gia tăng cơ hội đạt được kết quả cao trong kỳ thi quốc tế CSCP®.

- Lớp học được hướng dẫn bởi những chuyên gia đã có chứng chỉ CSCP® và được công nhận trong chương trình phát triển giảng viên toàn cầu IDP của APICS® sẽ giúp học viên có nhiều cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm về kỳ thi và các kỹ thuật giải quyết các đề thi một cách hiệu quả.

GIỚI THIỆU APICS®

APICS® được thành lập vào năm 1957 tại Hoa Kỳ, là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu trong việc nghiên cứu, đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý chuỗi cung ứng được công nhận trên toàn thế giới. Với hơn 43,000 thành viên và hơn 300 đối tác quốc tế, APICS® giúp các công ty và tập đoàn trên thế giới chuẩn hóa hệ thống quản lý để tăng trưởng tốt nhất và tiếp cận khách hàng toàn cầu.

GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ CSCP®

Chứng chỉ CSCP® là chứng chỉ đầu tiên được công nhận trên toàn thế giới về quản lý chuỗi cung ứng. Chứng chỉ CSCP® có tầm bao quát không những cho các hoạt động nội bộ mà là bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp, xuyên suốt các hoạt động trong công ty, và các hoạt động với khách hàng.

CHỨNG CHỈ CSCP®:

 • Là chứng chỉ nền tảng về chuỗi cung ứng được công nhận rộng rãi trên toàn cầu
 • Và là từ khóa được hàng ngàn người và nhà tuyển dụng tìm kiếm, cung cấp cho bạn được cách vận hành và quản lý chuỗi cung ứng một cách tốt nhất; phân biệt bạn với những người khác về kiến thức trong lĩnh vực chuỗi cung ứng.

TẠI SAO BẠN NÊN CÓ CHỨNG CHỈ CSCP®?

Chứng chỉ CSCP® là cần thiết cho bạn nếu:

 • Bạn là người quan tâm đến việc nâng cao kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ khách hàng, thương mại quốc tế, hỗ trợ công nghệ thông tin, và xuất nhập khẩu
 • Tư vấn xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng hoặc triển khai các hệ thống công nghệ trong chuỗi cung ứng như ERP
 • Thiết lập một tiêu chuẩn chung về từ ngữ, khái niệm, khung làm việc cho toàn công ty nhằm thống nhất ngôn ngữ và tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề tồn tại trong chuỗi cung ứng của công ty

CHỨNG CHỈ CSCP® SẼ GIÚP BẠN:

 • Nắm vững các công cụ cần thiết để quản lý hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả nhà cung cấp, các nhà máy, các nhà phân phối và khách hàng trên toàn cầu
 • Có được các kỹ năng cần thiết để tạo sự nhất quán và hợp tác tốt nhất thông qua thực hành, thuật ngữ chung, và thông tin liên lạc của công ty
 • Hiểu làm thế nào để sử dụng nguồn lực doanh nghiệp thông qua hệ thống ERP và các công nghệ khác để cải thiện toàn bộ quá trình chuỗi cung ứng
 • Tối đa hóa việc đầu tư ERP của tổ chức hàng triệu đô la
 • Tăng giá trị chuyên nghiệp và tương lai vững chắc của bạn.

CHÍNH SÁCH  HỌC BÙ/HỌC LẠI

 • Học viên được học bù MIỄN PHÍ những buổi học đã vắng trong vòng 03 năm.
 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ những buổi chưa nắm rõ nhưng không quá 50% tổng thời lượng chương trình.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC

 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình CSCP Preparation do FMIT cấp sau khi hoàn thành và thi đạt yêu cầu trong chương trình đào tạo.

BỐ CỤC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thiết kế bao gồm 2 phần:

 • Phần 1: 27 chủ đề trong quản lý chuỗi cung ứng học trực tiếp tại lớp
 • Phần 2: Hệ thống ASCM được thiết kế bao gồm các bộ đề thi được thiết kế theo mức độ tăng dần theo độ khó giúp học viên làm quen và ôn các kiến thức trước khi tham dự kỳ thi CSCP.

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG ASCM®

 • Học viên có thể chủ động được thời gian học tập
 • Hệ thống được tích hợp Video hướng dẫn chi tiết và tóm tắt trọng tâm lý thuyết, hướng dẫn giải cho từng tình huống giúp học viên rõ ràng về ý nghĩa
 • Giúp học viên tiếp cần dần với ngân hàng đề thi, ôn tập lại kiến thức, làm quen với độ khó tăng dần, tăng tự tin.
 • Được thiết kế chia thành các cấp độ và chủ đề, giúp học viên từng bước hệ thống được kiến thức của môn học quản lý chuỗi cung ứng

KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG ĐÀO TẠO LUYỆN THI CSCP 2022


Chương
Chapter
Chủ đề trong kỳ thi
Topic Covered in
Nội dung
Content
Chương 1:
Giới thiệu chuỗi cung ứng và chiến lược
Introduction to supply chain & Strategy
Introduction to Supply Chains (P1)
Giới thiệu chuỗi cung ứng
 • Supply Chain Models
 • Supply Chain Maturity and Complexity
Optimizing Supply Chain Strategy and Tactics (P8)
Chiến lược và chiến thuật tối ưu chuỗi cung ứng
 • Business and Supply Chain Strategy
 • Supply Chain Strategic Value and Optimization
Chương 2:
Quản lý nhu cầu và dự báo
Demand Management & Forecasting
Demand Analysis and Patterns (P1)
Phân tích nhu cầu
 • Demand Analysis
 • Demand Patterns
Demand Management (P1)
Quản lý nhu cầu
 • Demand Management
 • Influencing Demand
Forecasting (P1)
Dự báo
 • Forecasting Principles and Process
 • Forecasting Methods
 • Measures of Forecast Error
Chương 3:
S& OP và mô hình lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
S&OP and Operation Planning & Control
Supply and Demand Alignment (P1)
Đồng bộ nhu cầu và cung ứng
 • Supply and Demand Alignment
 • Sales and Operations Planning
Planning Operations (P4)
Lập kế hoạch hoạt động
 • Planning Operations
 • Materials and Inventory
Capacity and Production Activity Control (P4)
Kiểm soát năng lực sản xuất
 • Capacity
 • Production Activity Control
Chương 4:
Quản lý tồn kho
Inventory Management
Inventory (P4)
Tồn kho
 • Replenishment Strategies
 • Traceability, Accuracy, and Disposition
Chương 5:
Logistic, phân phối, kho bãi, và giao nhận
Logistic, Distribution, Warehouse, and Trasportation
Logistics and Distribution (P5)
Logistic và phân phối
 • Logistics
 • Warehousing and Materials-Handling Strategy
 • Transportation Strategy
Distribution Services and Transportation Choices (P5)
Lựa chọn hình thức vận tải và dịch vụ phân phối
 • Distribution Services and Delivery Patterns
 • Transportation Mode and Carrier Selection
Chương 6:
Quản lý đối tác
Partnership Management
Customer Relationships (P6)
Quan hệ khách hàng
 • Customer Relationships and Segmentation
 • Customer Relationship Management
 • Customer Service Metrics and Performance
Aligning Sourcing to Demand (P3)
Đồng bộ mua hàng và nhu cầu
 • Make-Versus-Buy, Outsourcing, and Offshoring
 • Sourcing Requirements and Total Costs
Supplier and Supply Chain Relationships (P6)
Quan hệ với nhà cung cấp
 • Supplier Relationships and Segmentation
 • Strategic Sourcing and Alliances
 • Supplier Performance
 • Supply Chain Relationship Management
Category Strategy for Sourcing (P3)
Chiến lược phân loại nhà cung cấp
 • Supply Plans, Categories, and Segmentation
 • Supply Base Analysis and Right-Sizing
Supplier Selection, Contracting, and Use (P3)
Lựa chọn, hợp đồng với nhà cung cấp
 • Supplier Evaluation and Selection
 • Contracts
 • Purchase Orders
Chương 7:
Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng
Risk Management in Supply Chain
Risk Management and Supply Chain Risks (P7)
Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng
 • Risk Management
 • Risk Identification and Supply Chain Risks
Risk Analysis and Response (P7)
Phân tích và xử lý rủi ro
 • Risk Analysis
 • Risk Responses, Action Plans, and Business Continuity
Chương 8:
Tuân thủ và phát triển bền vững
Compliance & Sustanability
Sustainability (P8)
Phát triển bền vững
 • Sustainable Supply Chains
 • Sustainability Guidelines and Standards
Trade Considerations (P5)
Xem xét các quy định thương mại
 • Legal, Security, and Regulatory Requirements
 • Import/Export Regulations and Documentation
 • Trade Zones and Blocs
Reverse Flow (P5)
Logistic ngược
 • Reverse Logistics
 • Waste
Chương 9:
Đánh giá và cải tiến liên tục
Metrics & Countinuous Improvement
Supply Chain Metrics and Reports (P2)
Các thước đo và báo cáo trong chuỗi cung ứng
 • Supply Chain Metrics, Reports, and SCOR
 • Financial and Operational Metrics and Reports
Product Design Influence (P3)
Thiết kế sản phẩm
 • Product Design
 • Quality, Customization, and Sustainability
Performance and Continuous Improvement (P4)

Cải tiến liên tục
 • Operations, Inventory, and Financial Performance
 • Continuous Improvement
 • Quality Tools
 • Continuous Improvement Methods
Chương 10:
 Thiết kế chuỗi cung ứng và Công nghệ
Design Supply Chain & Technology
Supply Chain Design and Optimization (P2)
Thiết kế và tối ưu chuỗi cung ứng
 • Supply Chain Design and Management
 • Business and IT Requirements
 • Technology Analysis and Optimization
End-to-End Connectivity and Visibility (P2)
Kết nối công nghệ đồng bộ
 • Supply Chain Technology Applications
 • Connectivity, Visibility/Sharing, and Legal
 • Supply Chain Master Data
Technology Trends (P8)
các xu thế công nghệ mới
 • Emerging Technology Trends
 • Technology Assessment and Implementation

KHÓA HỌC KHÁC

I. ĐIỀU KIỆN:

Để đăng ký thi CSCP®, thí sinh phải đáp ứng 1 trong những tiêu chí sau:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
 • Có bằng cử nhân hoặc tương đương

II. NỘI DUNG THI:

Bao gồm 8 phần, 27 chủ đề:

 • 1.    SUPPLY CHAINS, DEMAND MANAGEMENT, AND FORECASTING (P1)
 • 2.    GLOBAL SUPPLY CHAIN NETWORKS (P2)
 • 3.    SOURCING PRODUCTS AND SERVICES (P3)
 • 4.    INTERNAL OPERATIONS AND INVENTORY (P4)
 • 5.    FORWARD AND REVERSE LOGISTICS (P5)
 • 6.    SUPPLY CHAIN RELATIONSHIPS (P6)
 • 7.    SUPPLY CHAIN RISK (P7)
 • 8.    OPTIMIZATION, SUSTAINABILITY, AND TECHNOLOGY (P8)

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI:

- Đăng ký tài khoản tại trang chủ của APICS® để nhận được số ID. Không cần phải là thành viên APICS® mới có được APICS ID number. Trước khi thi, thí sinh sẽ phải được xác nhận đủ tư cách tham gia kỳ thi; đơn xác nhận đủ tư cách làm online và phải nộp trước ngày thi 02 tuần.

- Hoàn thành form ATT (Authorization to Test) trực tuyến. ATT sẽ có giá trị 6 tháng kể từ ngày đăng ký, và thí sinh phải thi trong vòng 06 tháng đó. Một ATT chỉ được thi một lần. Sau khi thanh toán, thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận ATT từ APICS với hướng dẫn lịch trình và thông tin liên quan tới kỳ thi. Nếu quá thời hạn mà ATT không được dùng, thí sinh sẽ mất lệ phí thi.

- Khi đi thi cần mang theo 02 loại giấy tờ chứng minh hợp lệ có hình, họ tên trên giấy tờ chứng mình phải khớp với thông tin khi khai báo đăng ký thi. Những giấy tờ được chấp nhận:

 • Giấy phép lái xe, Thẻ nhân viên công ty (trừ Trung Quốc).
 • Passport
 • Thẻ quân nhân
 • Những ID có hình khác do chính phủ ban hành

Hoặc giấy tờ được chấp nhận phải có chữ ký như:

 • Thẻ tín dụng.
 • Chi phiếu
 • Thẻ an sinh xã hội không được chấp nhận.

Lưu ý:

 • APICS® sẽ audit ngẫu nhiên hồ sơ thí sinh, thí sinh được chọn sẽ nhận được thông báo với hướng dẫn cụ thể.
 • Trước khi nộp ATT, phải đảm bảo tên trong hồ sơ của APICS® giống với tên trên giấy tờ chứng minh khi thí sinh tới thi ở trung tâm khảo thí.

IV. CHUẨN BỊ CHO KỲ THI:

APICS® đề xuất những nguồn sau đây để ôn tập và tích lũy kiến thức cho kỳ thi:

 • CSCP® Learning System , công cụ chuẩn bị cho kỳ thi và bổ sung kiến thức
 • CSCP® Exam Content Manual, cung cấp một cái nhìn tổng quan về chương trình với các thông số kiểm tra, thuật ngữ và câu hỏi có câu trả lời.
 • APICS® Dictionary 16

V. THÔNG TIN VỀ KỲ THI:

 • Số lượng câu hỏi là 150 câu trắc nghiệm (130 câu tính điểm và 20 câu không tính điểm). 20 câu không tính điểm dùng cho mục đích nghiên cứu, 20 câu này xuất hiện ngẫu nhiên. Thí sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi.
 • Thí sinh có 3.5h để làm bài.
 • Nội dung thi được phát triển theo đề cương kiểm tra bao gồm nội dung trong CSCP® Exam Content Manual và kiến thức ngành từ các nguồn được phê duyệt bởi các chuyên gia.
 • APICS® sử dụng thang điểm đánh giá dựa vào độ khó khác nhau của bài thi. Thang điểm là từ 200-350. Từ 200-299 là không đạt, từ 300-350 thì đạt.
 • Một năm sẽ có 04 giai đoạn để thí sinh thi, khi điền đơn ATT, thí sinh cần chọn thời gian phù hợp tương ứng với Pearson VUE mà thí sinh chọn.

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LUYỆN THI CSCP®

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
Luyện thi CSCP® 09/05/2023 Tối 3,5
18:30 - 21:30

11 buổi

Live-training 10.500.000
14/11/2023 Tối 3,5
18:30 - 21:30
11 buổi Live-training 10.500.000
 • Học phí khóa học chưa bao gồm hệ thống Examfocus trị giá 1.000.000VNĐ.
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 5% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 5% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

7 + 9 =
 

Gửi ý kiến

7 Bình luận
Gửi bình luận
7 + 9 =
 • Nguyễn Thị Kim Ngọc

  Xin Chảo Vui long gửi thong tin chi tiết khóa học và lịch khai giảng, học phí. Cám on

  05-06-2017 18:19:20

  Fmit.vn trả lời

  Chào Nguyễn Thị Kim Ngọc!

  FMIT gửi chị Lịch khai giảng khóa học: Luyện thi chứng chỉ quốc tế CSCP.

  KHÓA HỌCKHU VỰCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCTHỜI LƯỢNGHỌC PHÍ (VND)
  Tài liệu gốc TP.HCM 24/06/2017 Thứ 7, Chủ Nhật
  Sáng: 8:30 – 11:30
  Chiều: 13:30 – 16:30
  12 buổi 23.000.000
  Luyện thi CSCP 8.500.000
  • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.
  • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

  Ưu đãi:

  Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 10 ngày

  Ưu đãi 5% học phí dành cho học viên của FMIT/ 35% học phí dành cho học viên đã tham gia khóa học Quản lý chuỗi cung ứng

  Quy trình luyện thi: Để có được kết quả tốt nhất, học viên nên thực hiện theo quy trình dưới đây

  • Học viên đăng ký nhận tài liệu và tài khoản luyện thi online
  • Tìm hiểu tài liệu và chương trình (từ 1 đến 2 tháng trước khi tham gia khóa học)
  • Tham gia khóa luyện thi tại FMIT®
  • Tham gia kỳ thi chứng chỉ CSCP®

  Chính sách học lại:

  Học viên được học lại miễn phí chương trình trong vòng 1 năm

  05-06-2017 18:19:20

 • toàn

  điều kiện dự thi chứng chỉ này là gì vậy FMIT

  06-03-2017 03:28:19

  Fmit.vn trả lời

  Chào Toàn!

  Chương trình luyện thi này được thiết kế dành cho các cá nhân đã tham gia khóa quản lý chuỗi cung ứng cơ bản(https://fmit.vn/quan-ly-chuoi-cung-ung) hoặc những cá nhân có nhu cầu thi chứng chỉ CSCP® cần môi trường tương tác với giảng viên và học viên khác để gia tăng cơ hội đạt được kết quả cao trong kỳ thi quốc tế CSCP®.

  Lớp học được hướng dẫn bởi những chuyên gia đã có chứng chỉ CSCP® và được công nhận trong chương trình phát triển giảng viên toàn cầu IDP của APICS® sẽ giúp học viên có nhiều cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm về kỳ thi và các kỹ thuật giải quyết các đề thi một cách hiệu quả.

  06-03-2017 03:28:19

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo