Lean ứng dụng

TỐI ƯU HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP

Lean là triết lý vận hành nhằm tối ưu nguồn lực và thời gian sử dụng trong các hoạt động của tổ chức và tạo ra giá trị phù hợp nhất theo quan điểm khách hàng. Doanh nghiệp áp dụng Lean vận dụng các kỹ thuật như: Hosin, Kaizen, Takt time, Heijunka, Pull, Kanban, Poka-yoke, Standard work, Jidoka, TPM, 5S, 6 sigma, Flow, FIFO, Andon, … Tuy nhiên, Lean không chỉ là các công cụ chất lượng hoặc các đơn thuần là các kỹ thuật nhằm nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo giá trị trong thiết kế, sản xuất, chuỗi cung ứng, và dịch vụ khách hàng mà còn là triết lý ứng dụng để tối ưu hiệu quả của toàn doanh nghiệp. Lean là một hệ thống toàn diện và đầy đủ bao gồm văn hóa, phương pháp lãnh đạo, quản lý, công cụ và phương pháp để có thể thực hiện thành công, duy trì cải tiến liên tục.

Ra đời trên nền tảng triết lý của TPS (Toyota Production System) từ những năm 1930, đến nay triết lý Lean được vận dụng thành công chẳng những trong hoạt động sản xuất (Lean Manufacturing), mà còn trong toàn doanh nghiệp (Lean Enterprise), và cho toàn chuỗi cung ứng (Lean Supply Chain). Lean không chỉ áp dụng tốt trong các công ty sản xuất, mà ngay cả cho các công ty thương mại, dịch vụ cũng cần triết lý vận hành về lean để tối ưu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Lean hay được hiểu nhầm là công cụ cải tiến của chất lượng và được tiếp cận dưới góc nhìn của chuyên gia chất lượng và áp dụng vào một phần của nhà máy để tối ưu hoạt động, giảm nguồn lực,... Tuy nhiên, Lean có ý nghĩa sâu hơn và để vận dụng Lean thành công, cần phải nhìn Lean ở góc nhìn hệ thống và đầy đủ, bao gồm: triết lý vận hành, văn hóa tổ chức, nguyên tắc lean, phương pháp và công cụ cải tiến, … Tích hợp Lean vào vận hành ở chuỗi cung ứng nhằm tối ưu hóa và tạo giá trị tốt nhất cho chuỗi cung ứng. Lean kế thừa và lựa chọn các công cụ và phương pháp của chuỗi cung ứng, làm cho hiệu quả và cải tiến sơ đồ dòng giá trị (Value Stream) của cả chuỗi cung ứng. Lean hiệu quả nhất khi kết hợp được với mô hình vận hành của chuỗi cung ứng và chiến lược chung của toàn công ty.

Trong mỗi doanh nghiệp đều tồn tại song hành 2 công việc. Một là tạo lập, bổ sung giá trị, và hai là duy trì giá trị của doanh nghiệp. Nếu như vai trò của tạo lập, bổ sung giá trị mới nhằm tăng tính thích nghi, duy trì tính trường tồn của doanh nghiệp cần triết lý về đổi mới chiến lược, quản trị chiến lược, đổi mới sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, đổi mới mô hình kinh doanh,… thì vai trò duy trì giá trị, tối ưu hiệu quả hoạt động cần triết lý quản trị về phân tích giá trị, đánh giá, và loại bỏ lãng phí nhằm mục đích vẫn đáp ứng mục tiêu dịch vụ khách hàng trong khi tối ưu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Với vai trò của nhà quản lý thì việc tạo lập giá trị và tối ưu giá trị luôn là 2 bài toán song hành và cần có đủ phương pháp và kỹ năng để giải quyết trong thực tế nhằm duy trì hiệu quả, thích nghi với bối cảnh, và tính trường tồn của doanh nghiệp. Một nhà quản lý chỉ tạo lập giá trị để đáp ứng yêu cầu thị trường nhưng thiếu tư duy về hiệu quả sẽ không thể đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn. Ngược lại nhà quản lý chỉ tối ưu hiệu quả nhưng không nắm kỹ thuật tạo giá trị, am hiểu chiến lược đổi mới sáng tạo sẽ không thể thích nghi với sự thay đổi bối cảnh. Vì thế, hai trụ cột quan trọng trong hệ thống cần được củng cố bao gồm: tạo lập giá trị, và tối ưu giá trị. Hai điều này song hành và phát sinh theo nhu cầu tại những thời điểm khác nhau nhằm cân bằng hoạt động đáp ứng nhu cầu khách hàng và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Với những tổ chức đã hoạt động lâu năm hoặc những chuỗi giá trị hoạt động theo nguyên tắc tối ưu (Efficiency) cần xem xét các hoạt động không tạo ra giá trị và loại bỏ, sắp xếp và cấu trúc lại tổ chức, quy trình nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả về mặt quản trị, nhất là các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược cạnh tranh về giá (Low Cost Strategy).

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình này được thiết kế mang lại giá trị cho người học và doanh nghiệp

 • Hiểu được các nguyên tắc tối ưu hệ thống và áp dụng vào trong hoạt động của doanh nghiệp
 • Xây dựng được chiến lược tối ưu hiệu quả trong cấu trúc quản trị của doanh nghiệp
 • Hiểu được đầy đủ và hệ thống về toàn cảnh cấu trúc lean cũng như các kỹ thuật được sử dụng trong ngôi nhà Lean
 • Nắm vững từng kỹ thuật trong cấu trúc lean thông qua thực hành các tình huống
 • Vẽ được sơ đồ giá trị hiện tại (current state value stream) và phân tích hoạt động hiện tại của chuỗi cung ứng
 • Đánh giá và tìm cơ hội cải tiến, hoàn thiện sơ đồ giá trị tương lai (future state value stream)
 • Áp dụng những kỹ thuật cụ thể, chuyên sâu, giải quyết được vấn đề thực tế của doanh nghiệp
 • Nằm bắt và vận dụng các kỹ thuật như ổn định nhu cầu, ổn định quy trình, quản lý tối ưu tồn kho, thiết kế dòng chảy, tối ưu chiến lược hoạt động, cải tiến quy trình, đo và đánh giá mức độ trưởng thành của tổ chức áp dụng Lean.
 • Đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua dịch vụ tốt và quản lý hiệu quả
 • Giảm các sai sót, tồn kho dư thừa, sản xuất thừa, lãng phí,… tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp
 • Quản lý các bộ phận sản xuất, bán hàng, mua hàng, kho vận..
 • Bộ phận cải tiến quy trình, bộ phận chất lượng
 • Toàn bộ những đội ngũ tham gia trong dự án Lean và văn hóa Lean của doanh nghiệp
 • Các cá nhân quan tâm đến Lean

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về LEAN ENTERPRISE do FMIT® cấp.

CHÍNH SÁCH HỌC BÙ

 • Học viên được học bù MIỄN PHÍ những buổi học đã vắng trong vòng 3 năm.
 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ những buổi chưa nắm rõ nhưng không quá 50% tổng thời lượng chương trình.

KHÓA HỌC KHÁC

Nội dung chương trình Lean

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về Lean
 • Thiết lập mục tiêu tổ chức
 • Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
 • Giá trị cạnh tranh
 • Lập kế hoạch chiến lược Hoshin
 • Tác động của những hệ thống mới
 • Giới thiệu về Lean
 • Giai đoạn phát triển của Lean
 • Chuyển đổi Lean
 • Ngôi nhà Toyota
 • Cấu trúc của ngôi nhà Lean
 • Giá trị và lãng phí
 • Nguyên tắc của Lean
 • Muda, Mura, và Muri
 • 8 loại lãng phí và công cụ tấn công
 • Đánh giá mức độ trưởng thành của hệ thống Lean trong tổ chức
 • Thực hành 1: Gemba – xác định tình huống và nhận diện sơ bộ về Lean
 • Thực hành 2: Đánh giá hệ thống và xây dựng Roadmap triển khai dự án Lean tại công ty
Chuyên đề 2:
Loại bỏ lãng phí do sản xuất thừa
 • Công cụ loại bỏ lãng phí do sản xuất thừa
 • Định nghĩa dòng sản phẩm
 • Quy trình S&OP
 • Các chiến lược hoạt động và sản xuất
 • Tính takt time và Pitch
 • Nhu cầu khách hàng
 • Kỹ thuật cân bằng Heijunka
 • Ổn định nhu cầu
 • Kỹ thuật chia sẻ thông tin với đối tác
 • Chiến lược cân bằng với kho
 • Chiến lược cân bằng với Backlog
 • Chiến lược cân bằng nhân công
 • Thực hành 3: Áp dụng Heijunka và Takt time
Chuyên đề 3:
Loại bỏ lãng phí thời gian
 • Kỹ thuật loại bỏ lãng phí do chờ đợi
 • Lựa chọn quy trình và bố cục dây chuyền sản xuất
 • Dòng chảy và cân bằng
 • Dòng chảy sản xuất
 • Cải tiến dòng chảy
 • One-piece flow, FIFO, và kéo
 • Sử dụng Kanban
 • Tiêu chuẩn công việc
 • Thực hành 4: Áp dụng One-piêc flow, FIFO, Pull, và Kanban
Chuyên đề 4:
Lãng phí do vận chuyển không tối ưu
 • Kỹ thuật loại bỏ lãng phí do vận chuyển không tối ưu
 • Dòng giá trị và dòng chảy
 • Nguyên tắc về tư duy Lean
 • Vẽ sơ đồ dòng chảy hiện tại
 • Vẽ VSM
 • Cải tiến sơ đồ dòng giá trị tương lai
 • Sơ đồ Spaghetti
 • Thực hành 5: Vẽ VSM cho dòng chảy giá trị tại công ty
Chuyên đề 5:
Lãng phí do quy trình không phù hợp
 • Kỹ thuật loại bỏ lãng phí do quy trình không phù hợp
 • Cải tiến quy trình
 • Các phương pháp cải tiến quy trình
 • Ổn định quy trình bằng Six Sigma
 • Thiết kế cho sản xuất và lắp ráp DFMA
 • Thiết kế chức năng chất lượng QFD
 • Phân tích rủi ro và hậu quả FMEA
 • 7 công cụ về chất lượng
 • Cải tiến liên tục
 • Thực hành 6: Cải tiến quy trình, áp dụng FMEA
Chuyên đề 6:
Lãng phí do tồn kho thừa
 • Kỹ thuật loại bỏ lãng phí do tồn kho thừa
 • Phương pháp xác định số lượng đặt hàng
 • Phương pháp điểm đặt hàng OP
 • 2-bin, Kanban, và hệ thống theo dõi liên tục
 • Phương pháp định kỳ PRS
 • Phương pháp TPOP
 • Thực hành 7: Áp dụng kỹ thuật quản lý tồn kho vào tổ chức
Chuyên đề 7:
Lãng phí do hoạt động không cần thiết
 • Kỹ thuật loại bỏ lãng phí do hoạt động không cần thiết
 • Quản lý trực quan
 • Andon
 • 5S
 • Trực quan tại nơi làm việc
 • Đơn giản hóa hoạt động
 • Lập kế hoạch cho mọi thành phần PFEP
 • Bảo trì tổng thể TPM
 • Thực hành 8: Áp dụng 5S, quản lý trực quan
Chuyên đề 8:
Lãng phí do sản phẩm lỗi
 • Kỹ thuật loại bỏ lãng phí do lỗi sai
 • Gemba
 • Giải quyết vấn đề
 • Kaizen
 • Chu trình Lean Kaizen
 • Jidoka
 • Jidoka and Autonomation
 • Mistake-Proofing with Poka-yoke Devices
 • Kiểm soát chất lượng thống kê SQC
 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Thực hành 9: Áp dụng Kaizen vào cải tiến, thực hành A3 Report
Chuyên đề 9:
Lãng phí về kỹ năng con người
 • Các kỹ thuật loại bỏ lãng phí do không sử dụng kỹ năng con người
 • Tầm nhìn cho Lean
 • Trọng tâm của Lean
 • Sự tham gia của nhân viên vào Lean
 • Tôn trọng con người
 • Văn hóa Lean
 • Phương pháp lãnh đạo trong Lean
 • Quản lý sự thay đổi
 • Nhóm triển khai Lean
 • Đánh giá hiệu quả triển khai Lean và các chỉ số đánh giá
 • Duy trì thành công của Lean
 • Nguyên tắc duy trì

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LEAN

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Lean ứng dụng 13/09/2022 Thứ 3,4,5
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
03 ngày
(13,14,15/09/2022)
Live-training

Học phí: 8.000.000 vnđ

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN
Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 10%: 7.200.000 VND khi thanh toán học phí trước 45 ngày, hoặc ưu đãi giảm 5%: 7.600.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 7.760.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 400.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 240.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

KHÓA HỌC KHÁC

Lean là gì?

Lean là hệ thống triết lý được áp dụng nhằm tối ưu giá trị theo quan điểm khách hàng, trong khi tối ưu nguồn lực sử dụng và loại bỏ các lãng phí nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Lean ra đời trên nền tảng của Henry Ford từ năm 1913, và Toyota từ năm 1930, đến năm 1992 Wormack đã cho ra đời sách “The machine that changed the world” giới thiệu khái niệm và phương pháp làm thay đổi tư duy vận hành.

Chương trình đào tạo Lean tại FMIT khác biệt thế nào?

Chương trình Lean tại FMIT được thiết kế một cách hệ thống và toàn diện các khái niệm, nguyên tắc, công cụ, và hệ thống về Lean. Chương trình thiết kế bao gồm các kiến thức cơ bản cần có khi tiếp cận hệ thống Lean. Hệ thống Lean là tối ưu trên nền tảng các kiến thức quản trị về sản xuất, chuỗi cung ứng, tồn kho, quy trình, cải tiến chất lượng,.. Vì thế, để nắm rõ hệ thống nguyên tắc và ứng dụng được Lean, người học cần có những nền tảng kiến thức các môn liên quan nhất định mới có thể hiểu và thực hành tốt được. FMIT xây dựng chương trình bám sát theo cấu trúc Lean và bổ sung các kiến thức nền tảng một cách hệ thống, từ đó giúp người học thuận tiện trong việc nắm bắt và áp dụng.

Có phải Lean và công cụ chất lượng và chỉ áp dụng trong doanh nghiệp sản xuất?

Lean là công cụ của quản trị chất lượng và cơ bản được áp dụng trong doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại triết lý về Lean áp dụng hiệu quả chẳng những cho chất lượng và sản xuất mà còn trong các lĩnh vực khác như dịch vụ, thương mại… Nhiều triết lý quản trị hiện đại cũng dựa trên nền tảng và tư duy Lean. Ví dụ như phương pháp quản lý dự án nhanh Agile cũng dựa trên nền tảng và tư duy của Lean và là một phần nhỏ của phương pháp Lean nhằm tối ưu giá trị và thực hiện các nguyên tắc quản lý dự án linh hoạt.

Lean bao gồm những công cụ và triết lý nào?

Lean bao gồm nhiều triết lý và công cụ nhằm tối đa giá trị, tối ưu chi phí, giảm lãng phí, đáp ứng tốt nhất giá trị theo quan điểm khách hàng. Những công cụ của Lean bao gồm: Hoshin planning, Just-in-Time, Takt time, Jidoka, Heijunka, Gemba, Mistake-proofing, Standard Work, Visual Management, Andon, Kaizen, TPM, Poka-Yoke, Flow, Pull System, … và nhiều công cụ đặc trưng khác.

Có phải Lean được áp dụng như nhau ở các hệ thống?

Lean được tiếp cận theo phương pháp tình huống, được thiết kế đặc trưng và duy nhất phù hợp với từng bối cảnh của doanh nghiệp. Muốn áp dụng Lean thành công, cần phải xem xét và sử dụng các công cụ của Lean để giúp thấy rõ và vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả trên bối cảnh nhất định. Mỗi hệ thống Lean tại doanh nghiệp là duy nhất.

Chương trình đào tạo Lean tại FMIT được tiến hành thế nào?

Chương trình đào tạo Lean tại FMIT được tiến hành giúp doanh nghiệp tối ưu giá trị và kết quả đạt được khi áp dụng Lean. Chương trình được dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu và nhiều kinh nghiệm trong đào tạo các tập đoàn lớn tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế bám sát vào bối cảnh của doanh nghiệp, đặc trưng của tổ chức, sản phẩm, quy trình, con người. Chương trình sẽ định hướng và xây dựng văn hóa Lean, xây dựng triết lý lãnh đạo và vận hành Lean, trang bị công cụ và phương pháp triển khai Lean, thực hành trên các tình huống thực tế nhằm hiểu rõ bản chất và tính ứng dụng của Lean trong thực tiễn.


KHÓA HỌC KHÁC

5 + 6 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 6 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo